«Powrót

Komunikat dla przedsiębiorców sprowadzających towary z Kolumbii i Peru

Komunikat dla przedsiębiorców sprowadzających towary z Kolumbii i Peru

Komunikat dla przedsiębiorców sprowadzających towary z Kolumbii i Peru

Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że od 1 marca 2013 r. stosowana jest tymczasowo:

Umowa o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony.

Umowę tę polepszającą warunki handlu towarami i usługami, podpisaną w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., opublikowano wraz z Decyzją Rady (UE) z dnia 31 maja 2012 r. (w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 354 z dnia 21.12.2012 r., odpowiednio strony 1 ÷ 2 Decyzja i strony 3 ÷ 2607 Umowa.

• Harmonogramy znoszenia ceł określono w Załączniku I do Umowy (str. 105 ÷ 2074).

• Zasady dokumentowania pochodzenia towarów oraz transportu bezpośredniego określono  w Załączniku II do Umowy (str. 2075 ÷ 2179). (Patrz również strony MF - zakładka : Cło/Informacje dla przedsiębiorców/ Pochodzenie towarów/ PRZEPISY DOTYCZĄCE POCHODZENIA TOWARÓW).

Zgodnie z :
Powiadomieniem dotyczącym tymczasowego stosowania między UNIĄ EUROPEJSKĄ a PERU Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony – opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 56 z dnia 28.02.2013 r., strona 1, stosuje się tę umowę tymczasowo od dnia 1 marca 2013 r.

(!) Wyżej wymieniona „Umowa o handlu" nie jest jednak aktualnie stosowana między Unią Europejską a Kolumbią czyli „trzecim" państwem sygnatariuszem.

 

«Powrót