«Powrót

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców


W marcu i kwietniu br. Służba Celna rozszerzyła zakres niektórych dotychczasowych ułatwień, a także zaproponowała nowe. Część rozwiązań zgłosili bezpośrednio przedsiębiorcy. Nowe ułatwienia są stosowane przy przeładunkach towarów, otwieraniu procedury TIR oraz przy  procedurach awaryjnych w eksporcie.

Ułatwienia mają na celu odformalizowanie dotychczas stosowanych procedur:

1)    Począwszy od 10.03.2015 r. rozszerzono możliwość stosowania instytucji zgody na samodzielne zdejmowanie i zakładanie zamknięć celnych w procesie konsolidacji przesyłek na operacje wywozowe rozpoczęte w innych krajach członkowskich, ze wskazanym urzędem wyprowadzenia w Polsce. Wcześniej, to ułatwienie ograniczone było tylko i wyłącznie do operacji wywozowych rozpoczętych w Polsce. Bez względu na to czy operacja jest krajowa czy rozpoczyna się w innym kraju członkowskim, tryb postępowania z punktu widzenia przedsiębiorcy jest ten sam (tj. taki sam jak dotychczas stosowany w operacjach krajowych).
Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

2)    Od  7 kwietnia 2015 r.  rozszerzono zasady  uproszczenia stosowanego przy otwieraniu procedury TIR (upoważniony nadawca TIR).
Ułatwienie dotyczy sytuacji, gdy w zgłoszeniu wywozowym jako urząd wyprowadzenia (UWA) deklarowany był inny oddział celny (zwykle graniczny), natomiast pomiędzy zwolnieniem towaru do procedury a jego wyprowadzeniem nastąpiło przemieszczenie towaru do miejsca uznanego upoważnionego nadawcy TIR, podlegającego właściwości tego samego urzędu wywozu (UWU).
Więcej informacji na ten temat znajduje sie tutaj.


3)    Od 7 kwietnia 2015 r. wprowadzone zostały korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie realizacji procedury awaryjnej w systemie ECS. Istotą wprowadzanej zmiany jest przyjęcie przez Służbę Celną odpowiedzialności za dostarczenie karty 3 ESS do urzędu wywozu w celu wygenerowania komunikatu IE 599. Celem tego rozwiązania jest zminimalizowanie ryzyka zagubienia karty 3 ESS przez przewoźnika oraz zachęcenie podmiotów, w przypadku awarii systemu ECS, do niezwłocznego korzystania z procedury awaryjnej.
Procedura odsyłania kart 3 ESS przez UWA (urząd wyprowadzenia) do UWU (urząd wywozu) będzie stosowana w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
- krajowa operacja wywozowa (zadeklarowany polski UWA różny od polskiego UWU),
- awaria systemu ECS po stronie administracji celnej,
- podanie przez podmiot w Polu 44 dokumentu ESS kodu informacji dodatkowej 3PL23
Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

«Powrót