«Powrót

Instytucja "bezpośredniej dostawy" - ułatwienie dla przedsiębiorców

Instytucja "bezpośredniej dostawy" - ułatwienie dla przedsiębiorców

Instytucja "bezpośredniej dostawy" - ułatwienie dla przedsiębiorców


Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w ramach koncepcji uelastyczniania odpraw celnych Służba Celna uruchamia instytucję „bezpośredniej dostawy". Polega ona na możliwości dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy zamiast do urzędu celnego.

Instytucja bezpośredniej dostawy jest ułatwieniem dla przedsiębiorców polegającym na możliwości dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy, zamiast konieczności przedstawienia towaru w urzędzie celnym. Warunkiem skorzystania z tego ułatwienia jest uznanie przez dyrektora właściwej izby celnej lub naczelnika urzędu celnego (uznanie jednorazowe) miejsca dostarczenia towaru, jako miejsca uznanego przez organ celny. Może to być np. plac firmy. Znacznie wzrośnie dostępność tego rozwiązania, ponieważ został rozszerzony katalog przesłanek wnioskowania o to ułatwienie, o przesłankę ważnego interesu osoby ubiegającej się o uznanie miejsca.

Także upoważniony odbiorca w procedurze tranzytu będzie mógł w standardzie objąć towary również procedurą dopuszczenia do obrotu w miejscu uznanym, z którego na co dzień korzysta.

24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów, która uprościła wnioskowanie o uznawanie miejsc dla celów dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego (w tym także dla potrzeb realizacji dostawy bezpośredniej).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać zgodę na korzystanie z tego ułatwienia:
- jednorazowo (uzyskując zgodę naczelnika właściwego miejscowo urzędu celnego)
- na okres 2 lat (uzyskując zgodę dyrektora właściwej miejscowo izby celnej)
- bezterminowo, w przypadku podmiotów posiadających bezterminowe pozwolenie na zakończenie tranzytu (miejsce uznane w pozwoleniu na zakończenie tranzytu jest jednocześnie uznane do następującej po tranzycie procedury celnej np. dopuszczenia do obrotu).

Instytucja bezpośredniej dostawy jest jednym z elementów koncepcji uelastyczniania odpraw celnych  i wpisuje się w cele strategiczne określone w Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020, a zwłaszcza w założenia Programu i–Cło.
 

Szczegółowa informacja dotycząca „bezpośredniej dostawy" dostępna jest tutaj.
«Powrót