«Powrót

Informacje dot. przemieszczania zwierząt towarzyszących

Informacje dot. przemieszczania zwierząt towarzyszących

Informacje dot. przemieszczania zwierząt towarzyszących

Zmiana wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt domowych
 
Od 1 września 2016 r. zmienia się wzór świadectwa zdrowia dla zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przemieszczanych w celach niehandlowych do Unii Europejskiej.
 
Nowy wzór dostępny pod adresem:
 
W okresie przejściowym (do 31 grudnia 2016 r.) państwa Unii Europejskiej mogą zezwolić na wjazd psów, kotów i fretek w celach niehandlowych na podstawie świadectwa zdrowia zwierząt wystawionego nie później niż dnia 31 sierpnia 2016 r. (zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w wersji przed zmianami wprowadzonymi ww. rozporządzeniem).

Powiązane linki

«Powrót