«Powrót

Informacja o uruchomieniu usługi e-ZEFIR na PUESC od 07.10.2015 r.

Informacja o uruchomieniu usługi e-ZEFIR na PUESC od 07.10.2015 r.

Informacja o uruchomieniu usługi e-ZEFIR na PUESC od 07.10.2015 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o centralizacji rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną (jedno okienko rozliczeniowe) oraz jednoczesnym wygaszeniu Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR i uruchomieniu Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR2.
 
W ramach realizacji powyższych zadań dnia 7 października 2015r. o godzinie 7:00 na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) zostanie uruchomiona usługa e-ZEFIR w następującym zakresie:
 
- Elektronicznej obsługi deklaracji (poprzez rekomendowane kanały komunikacji tj. interfejs wizualny i Web Service) :
  • akcyzowych: AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, INF-A/B/C/D/F/I/J,K; Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym,
  • od gier : POG-4, POG-5, GHD-1,
  • od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP,
  • informacji w sprawie opłaty paliwowej
- Elektronicznej obsługi wniosków oraz zapytań o stan rozliczeń:
  • wniosku o wydanie banderol lub sprzedaż banderol legalizacyjnych (WNIBAN),
  • zapytania o aktualne saldo rozliczeń należności celnych i podatkowych (ROZK),
- Elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych (PZASREQ)
 
Ze względu na ilość migrowanych danych zakłada się, że proces migracji danych z systemu ZEFIR do systemu ZEFIR2 rozpocznie się o godz. 24.00 dnia 30.09.2015r. a zakończy o godz. 7.00 dnia 7.10.2015r.
 
Szczegóły dotyczące skorzytania z usługi znajdują się na stronie z opisem usługi e-ZEFIR.
«Powrót