«Powrót

e-cło – konferencja dla programistów nt. nowych usług

e-cło – konferencja dla programistów nt. nowych usług

e-cło – konferencja dla programistów nt. nowych usług

Programiści i producenci oprogramowania współpracującego z systemami informatycznymi Służby Celnej - zapraszamy Państwa na spotkanie organizowane w Ministerstwie Finansów w dniu 29 lipca 2014 roku poświęcone realizacji Programu e-Cło.

 

Na spotkaniu będzie można się zapoznać z poziomem zaawansowania prac mających na celu uruchomienie komponentów projektu „Program e-Cło" finansowanego ze środków 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 
Agenda konferencji:
1. Program e-Cło - postępy prac 
Grzegorz Smogorzewski Radca Ministra, Zastępca Przewodniczącego Rady Programu e-Cło
2. Usługi Programu e-Cło
Grzegorz Smogorzewski Zastępca Przewodniczącego Rady Programu e-Cło. Magdalena Rzeczkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej
3. Specyfikacje publiczne komponentów operacyjnych Programu e-Cło 
Magdalena Rzeczkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej,
Przemysław Rudzki – Projekt NCTS 2
Monika Jurkowska - Projekt EMCSPL 2
Przemysław Dąbrowski – Projekt AIS
Jacek Gumula – Projekt AES
Marek Brzeziński – Projekt SEAP
 
Konferencja odbędzie się 29 lipca 2014 roku w godz. 11.00-14.00 w Ministerstwie Finansów, przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, sala 4440a (IV piętro). 
 
Adresowana będzie przede wszystkim do potencjalnych dostawców rozwiązań i technologii informatycznych, głównie dla programistów i osób zajmujących się oprogramowaniem w firmach. W ramach wolnych miejsc możliwym będzie udział innych chętnych osób.
 
Każdy temat będzie omówiony na podstawie przygotowanej prezentacji, ale będzie też czas na dyskusje i rozmowy z prowadzącymi dany wątek.
 
Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w tym wydarzeniu, a tym samym do zgłoszenia się na adres: beata.zuba@mofnet.gov.pl w terminie do 23 lipca br. do godziny 16.00. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają przedstawiciele dostawców rozwiązań i technologii informatycznych.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Dodatkowych informacji dotyczących udziału w konferencji udziela:
Beata Zuba, Kierownik Projektu Promocja Programu e-Cło, tel. 22 694 47 88 lub Filip Niełaczny tel. 22 694 38 31.  
Organizator: Departament Służby Celnej
«Powrót