«Powrót

Dorohusk - możliwe utrudnienia po stronie ukraińskiej

Dorohusk - możliwe utrudnienia po stronie ukraińskiej

Dorohusk - możliwe utrudnienia po stronie ukraińskiej


Możliwe utrudnienia dla ruchu towarowego po ukraińskiej stronie przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin
            
Zgodnie z informacją, którą przekazał polskiej Służbie Celnej zastępca kierownika Posterunku Celnego w Jagodzinie (Ukraina) - z dniem  8 kwietnia 2014 r. na przejściu granicznym w Jagodzinie (ukraińska strona granicy) rozpoczyna się remont wag dynamicznych w ruchu towarowym.

Prace remontowe prowadzone będą na kierunku wjazdowym na Ukrainę. W związku z tym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w przyjmowaniu przez stronę ukraińską odprawionych po polskiej stronie samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Unii Europejskiej.  

Jak poinformowała strona ukraińska utrudnienia mogą potrwać do kilku tygodni. Utrudnienia spodziewane są szczególnie w okresach weekendowych, gdy występuje większe nasilenie ruchu towarowego.

«Powrót