«Powrót

Deregulacja zawodu agenta celnego

Deregulacja zawodu agenta celnego

Deregulacja zawodu agenta celnego


Służba Celna informuje, że w końcowej fazie znajdują się prace nad II transzą deregulacji dostępu do zawodów, w tym także do zawodu agenta celnego.

Sejm na 65 posiedzeniu 4 kwietnia 2014 r. uchwalił rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i przekazał jej tekst Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Projekt ustawy wraz z poprawkami został przyjęty na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu 15 kwietnia br.

Wniosek o deregulację zawodu agenta celnego przedstawił Szef Służby Celnej. Jest to kolejny element wspierania aktywności gospodarczej przedsiębiorców poprzez zmniejszanie obciążeń i ograniczeń administracyjnych.

Projekt ten przewiduje między innymi rezygnację z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia, w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

W związku z tym, w przyszłości nie przewiduje się przeprowadzania egzaminów na agentów celnych. Ostatni egzamin przeprowadzony zostanie zgodnie z harmonogramem 10 maja 2014 r.

Osoby, które złożyły wnioski o przystąpienie do egzaminu na agenta celnego mają możliwość wycofania wniosków i otrzymania zwrotu wpłaconej opłaty egzaminacyjnej.

Pisemny wniosek o zwrot wpłat dokonanych na poczet egzaminu należy złożyć do:

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów  
ul. Okrzei 2/4 03-710 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów:

22 511 21 54
22 511 21 67
605 371 446

Pełen tekst rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i przebieg procesu legislacyjnego:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1576
 

«Powrót