«Powrót

Cła na towary pochodzące z Ukrainy

Cła na towary pochodzące z Ukrainy

Cła na towary pochodzące z Ukrainy

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz. Urz. UE seria L Nr 118 z 22.4.2014 r.).
 
Z godnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1150/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniającym ww. rozporządzenie Rady (UE) nr 374/2014, opublikowanym w Dz. Urz. seria L Nr 313 z dnia 31 października 2014 r., cła na towary pochodzące z Ukrainy zostają obniżone lub zniesione zgodnie z załącznikiem I, a produkty wymienione w zmienionych załącznikach II i III korzystają z preferencji w ramach unijnych kontyngentów taryfowych do dnia 31 grudnia 2015 r.
«Powrót