«Powrót

Bezpieczeństwo priorytetem na granicy

Bezpieczeństwo priorytetem na granicy

Bezpieczeństwo priorytetem na granicy

Polska Służba Celna przed Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży wzmocniła kontrole na granicach. W związku z tym może nastąpić wydłużenie czasu odprawy.
 
W szczególnym okresie zwiększonego ruchu granicznego, związanego z planowanym Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży, najważniejszym zadaniem polskiej Służby Celnej jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób przekraczających granicę, jak i obrotu towarowego z zagranicą, a co za tym idzie podjęcie wzmożonych działań kontrolnych na wszystkich przejściach granicznych w ruchu lądowym, lotniczym, kolejowym i morskim.
 
Zadaniem polskiej Służby Celnej na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej jest m.in. niedopuszczanie do obrotu towarami, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa lub naruszają przepisy o ochronie życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo Służba Celna wzmocniła kontrolę prawidłowości obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 
 
Zwiększony ruch graniczny - w związku z rozpoczętym okresem wakacyjnym i planowanymi wydarzeniami międzynarodowymi w Polsce - stwarza możliwość wykorzystania tego przez organizatorów przemytu towarów niebezpiecznych (np. broni),  nielegalnej migracji i przewozu towarów bez zapłacenia należności.  
 
Mając świadomość zagrożeń i odpowiedzialności spoczywającej na służbach granicznych Służba Celna podejmie wszelkie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przekraczania granicy, nawet jeśli wiązałoby się to z wydłużonym czasem oczekiwania na odprawę celną.
 
Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej powody - naszych klientów prosimy o szczególną wyrozumiałość. 
 
Informujemy również, że kierownictwo Służby Celnej stale monitoruje sytuację na przejściach granicznych. Na bieżąco prowadzona jest współpraca i wymiana informacji z pozostałymi służbami granicznymi. W przypadkach tego wymagających podejmowane są niezbędne działania organizacyjne, np. wzmocnienie kadrowe granicy przez funkcjonariuszy z innych komórek organizacyjnych. 
 
Jednocześnie informujemy, że wbrew obiegowym opiniom na granicy nie jest prowadzony strajk - ponieważ funkcjonariusze celni nie mogą strajkować - a zdarzający się wydłużony czas oczekiwania na odprawę wynika wyłącznie z dbałości o bezpieczeństwo. 
 
Bieżące informacje o czasach oczekiwania na poszczególnych przejściach granicznych znajdują się na stronie internetowej www.granica.gov.pl.
«Powrót