«Powrót

Bądźmy innowacyjni – twórzmy razem nową rzeczywistość

Bądźmy innowacyjni – twórzmy razem nową rzeczywistość

Bądźmy innowacyjni – twórzmy razem nową rzeczywistość

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i biznesu, Służba Celna przyjęła nowy kierunek rozwoju, który w warunkach dokonującego się postępu organizacyjnego i technologicznego doprowadzi do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, w celu podniesienia standardów obsługi klienta i ułatwienia legalnie prowadzonej działalności gospodarczej.

 
Mottem nowego kierunku jest Służba Celna innowacyjnie wykorzystująca wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia

Określone dla Służby Celnej priorytety rozwojowe oparte są na trzech filarach:
  • innowacyjności -  dążymy do wdrażania nowych rozwiązań,
  • internecie – wykorzystujemy narzędzia elektroniczne; jesteśmy transparentni,
  • inteligentnym zarządzaniu wiedzą. 
 
Służba Celna rozpoczęła już realizację swoich pomysłów, które są wynikiem zrozumienia i odzewu środowiska wewnętrznego na potrzebę zmian. 
Jednakże dla osiągniecia pełnej korzyści z przyjęcia nowego kierunku w działaniach Służby Celnej, niezbędne jest społeczne zaangażowanie, które powinno przyczyniać się do inicjacji działań innowacyjnych, bądź weryfikacji pod kątem innowacyjności wprowadzanych przez Służbę Celną rozwiązań. 
 
W celu umożliwienia Państwu wyrażenia swoich oczekiwań i potrzeb,  Służba Celna uruchomiła adres e-mail: sluzbacelna3i@mofnet.gov.pl, na który można przesyłać zarówno innowacyjne pomysły w zakresie przyjętych kierunków i priorytetów jak i uwagi dotyczące rozwiązań proponowanych przez Służbę Celną. 
«Powrót