«Powrót

Badania legalności użytkowanego przez kontrolowanych przedsiębiorców oprogramowania komputerowego przez Służbę Celną

Badania legalności użytkowanego przez kontrolowanych przedsiębiorców oprogramowania komputerowego przez Służbę Celną

Badania legalności użytkowanego przez kontrolowanych przedsiębiorców oprogramowania komputerowego przez Służbę Celną

Służba Celna podczas kontroli przedsiębiorców w zakresie wywiązywania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa prowadzi także działania m.in. w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom przeciwko prawom własności intelektualnej, w tym także sprawdzanie legalności oprogramowania komputerowego posiadanego lub wykorzystywanego przez kontrolowanych przedsiębiorców, do prowadzenia działalności gospodarczej.

Służba Celna obserwuje zmianę struktury udziału poszczególnych grup towarowych w rynku towarów podrabianych i pirackich, tj. pirackich filmów, utworów muzycznych, czy programów komputerowych. Niegdyś stanowiły one jedną z wiodących grup towarowych zatrzymywanych przez Służbę Celną zarówno na granicy, jak i wewnątrz kraju. Podobnie jak w nielegalnym transgranicznym obrocie towarami podrabianymi, gdzie ilość zatrzymywanej podrabianej odzieży, a także obuwia sportowego jest obecnie zdecydowanie mniejsza niż podrabianych papierosów, tak pirackie oprogramowanie oferowane na tradycyjnych dotychczas nośnikach jest coraz częściej wypierane przez oprogramowanie pozyskiwane z wykorzystaniem sieci internet.

W dobie informatyzacji i cyfrowego stylu życia niezbędne jest ukierunkowanie działań Służby Celnej również na skuteczniejsze i efektywniejsze rozpoznawanie, ujawnianie i ściganie przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej, a także na zapobieganie takim przestępstwom.

W 2011 r. Służba Celna prowadziła 112 postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Decyzje o weryfikacji legalności oprogramowania podczas kontroli przedsiębiorców podejmowane przez organy Służby Celnej na podstawie analizy ryzyka, którego szacowanie wielkości jest dokonywane z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia przepisów prawa.

«Powrót