«Powrót

Aktualizacja aplikacji SOFA

Aktualizacja aplikacji SOFA

Aktualizacja aplikacji SOFA

Z uwagi na możliwość składania od 1 stycznia 2014 r. deklaracji dla podatku akcyzowego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu danych autoryzujących poprzez przychód z zeznania rocznego przez podatników będących osobami fizycznymi oraz zmiany prawne w zakresie deklaracji AKC-WW zespół ZEFIR z Izby Celnej w Krakowie podjął prace w zakresie dostosowania Systemu Obsługi Formularzy Akcyzowych, Gier i Kopalin „Sofa" do obsługi ww. funkcjonalności.
 
Na 1 stycznia 2014 r. przewidziana jest aktualizacja umożliwiająca:
- złożenie deklaracji AKC-WW – miesięcznych i kwartalnych. 
Aplikacja będzie dostępna pod adresem:
- złożenie przez osoby fizyczne deklaracji AKC-U opatrzonej podpisem niekwalifikowanym (wykorzystując dane o przychodzie ze swojego zeznania rocznego za 2012 r., lub dane o przychodach sprzed dwóch lat). 
Aplikacja będzie dostępna pod adresem:
 
Na przełomie stycznia/lutego 2014 r. przewidziana jest aktualizacja aplikacji „Sofa" o kolejne deklaracje:
- obsługa deklaracji AKC-WG,
- obsługa załącznika AKC-4/L do deklaracji AKC-4,
- możliwość składania deklaracji opatrzonej podpisem niekwalifikowanym: AKC-4, AKC-WW, INF, AKC-EN, ZPNW, AKC-WG.
 
Zainteresowanych przedsiębiorców/podatników prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IZFW@kra.mofnet.gov.pl.
         
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania ww. aplikacji prosimy przekazywać na adres: IZFW@kra.mofnet.gov.pl.
«Powrót