«Powrót

Życiodajna krwi kropelka

Życiodajna krwi kropelka

Życiodajna krwi kropelka

Kolejna grupa chętnych dawców wypełnia formularze niezbędne przed oddaniem krwi
Funkcjonariuszka celna oddaje krew
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie mł. insp. Maria Rutka wita zespół medyczno-pielęgniarski
Worki napełnione oddaną już przez dawców krwią
Blisko 7 litrów krwi oddali honorowi dawcy podczas IX akcji krwiodawstwa, zorganizowanej 14 września 2016 r. przez Izbę Celną w Warszawie. 
 
Nad sprawnym przebiegiem akcji, czuwał fachowy i bardzo życzliwy zespół lekarsko-pielęgniarski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Większość przybyłych na akcję krwiodawstwa mazowieckich funkcjonariuszy celnych i pracowników oraz osób z zewnątrz, wiedziała co czeka ich w ambulansie medycznym, bo to nie był ich pierwszy raz. Akcji sprzyjała pogoda, dobre humory i życzliwa atmosfera.
 
Kolejny raz do akcji krwiodawstwa, przyłączyły się osoby z sąsiadującej Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola oraz kilka osób, które przechodząc koło naszej izby, zwróciły uwagę na stojący ambulans. Wśród honorowych dawców krwi, był po raz kolejny syn funkcjonariuszki celnej, który przyjechał na akcję z kolegą debiutantem. 
 
Po badaniach lekarskich pozytywnie zakwalifikowanych przez lekarza zostało 15 spośród 21 zarejestrowanych osób, choć chętnych do oddania krwi było znacznie więcej. Każdy oddał 450 ml krwi, co dało łącznie prawie 7 litrów bezcennego płynu. Pani doktor obsługująca akcję krwiodawstwa powiedziała, że procentowa ilość oddanej krwi jest dobrym wynikiem. W akcji wzięły również udział osoby, zainteresowane oddaniem krwi pod kątem zostania dawcą szpiku kostnego.
 
W dotychczasowych dziewięciu akcjach krwiodawstwa zorganizowanych w Izbie Celnej w Warszawie, oddano łącznie ponad 90 litrów krwi.
 
W szeregach mazowieckiej Służby Celnej nie brakuje wspaniałych ludzi o wielkim sercu, którzy chcą pomagać i wspierać innych, wśród nich funkcjonariusze z Urzędów Celnych: I w Warszawie i Pruszkowa, pokonując wiele kilometrów, aby wziąć udział w tej szlachetnej inicjatywie.
 
Krew oddana podczas IX akcji uzupełni zapasy krwi, na którą w okresie powakacyjnym jest największe zapotrzebowanie, tym bardziej, każda z przeprowadzonych w Izbie Celnej w Warszawie akcji krwiodawstwa jest tak niezwykle ważna. 
 
Wszystkich, którzy spełniają zasady kwalifikacji, zachęcamy poniższym wierszykiem do udziału w przyszłorocznej już X akcji krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że przekroczymy 100 litrów oddanej krwi.
Jeśli rozmyślasz, czy się przyłączyć,
Trzeba wahania tą myślą skończyć:
Krwi oddawanie nie niesie straty,
Czyjąś radością będziesz bogaty.
Ratując komuś zdrowie lub życie,
Sam też poczujesz się znakomicie.
«Powrót