«Powrót

Wizyta przedstawicieli Ukraińskiej Służby Celnej na warszawskim lotnisku

Wizyta przedstawicieli Ukraińskiej Służby Celnej na warszawskim lotnisku

Wizyta przedstawicieli Ukraińskiej Służby Celnej na warszawskim lotnisku

Wizyta ukraińskich celników na warszawskim lotnisku
31 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Celnym III „Port Lotniczy" w Warszawie gościli przedstawiciele Ukraińskiej Służby Celnej (SFS). Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu twinningowego, mającego na celu wsparcie Ukrainy we wdrożeniu idei Zintegrowanego Zarządzania Granicą w obszarze zagadnień celnych.
 
Współpraca twinningowa polega na wspólnym zaangażowaniu administracji publicznych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraju beneficjenta, w celu wspólnego opracowania zaleceń i rozwiązań organizacyjnych w obszarach, które z punktu widzenia standardów europejskich, wymagają reformy. Ideą projektów bliźniaczych nie jest standardowa relacja mentor-uczeń, polegająca na jednokierunkowym przekazywaniu wiedzy eksperckiej, lecz ukierunkowana na osiągnięcie konkretnych efektów, głęboka współpraca równorzędnych partnerów. 
 
Projekt, w który obecnie zaangażowana jest Służba Celna jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Polska, Niemcy i Litwa. Każdy z członków odpowiada za realizację jednego z trzech głównych komponentów projektu. Za opracowanie propozycji zmian w legislacji odpowiada strona niemiecka, budowę systemu antykorupcyjnego powierzono Litwie, natomiast Polska odpowiada za opracowanie zagadnień operacyjnych Zintegrowanego Zarządzania Granicą – czyli organizację współpracy między poszczególnymi służbami, wspólne przeprowadzanie kontroli granicznych przez służby celne i inne wyspecjalizowane inspekcje oraz dostosowanie systemów IT do wymogów Zintegrowanego Zarządzania Granicą.
 
Jedną z podstawowych form współpracy partnerskiej w trakcie realizacji projektu twinningowego są wzajemne wizyty studyjne, służące wzajemnej wymianie doświadczeń oraz poznaniu specyfiki funkcjonowania współpracujących administracji. W tym właśnie celu zorganizowana została wizyta ukraińskich celników na terenie Urzędu Celnego III "Port Lotniczy"w Warszawie. 
 
W trakcie wizyty ukraińska delegacja została zapoznana zarówno ze specyfiką ruchu pasażerskiego, jak i towarowego na warszawskim lotnisku. Program wizyty obejmował więc zarówno zwiedzanie terminalu pasażerskiego, jak i towarowego. Praktyczny aspekt wizyty poprzedzony został wstępem teoretycznym, w trakcie którego goście zostali zapoznani ze strukturą Urzędu Celnego III "Port Lotniczy" w Warszawie, obowiązującymi procedurami w zakresie współpracy z poszczególnymi instytucjami i inspekcjami na terenie portu lotniczego, podstawami przeprowadzania analizy ryzyka oraz z funkcjonującą na terenie warszawskiego Terminala Cargo koncepcją „Single Window".
 
Rozwiązania organizacyjne wdrożone w Urzędzie Celnym III "Port Lotniczy" w Warszawie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Goście z Ukrainy zadawali mnóstwo pytań, zarówno dotyczących obsługi ruchu osobowego, jak i towarowego, na które z pełnym profesjonalizmem odpowiadali wyznaczeni funkcjonariusze. Spotkanie zaowocowało wymianą cennych uwag oraz doświadczeń, które z pewnością będą pomocne w realizacji polskiego komponentu projektu twinningowego. 
«Powrót