«Powrót

Wiózł nielegalnie ponad 40 kg żywności

Wiózł nielegalnie ponad 40 kg żywności

Wiózł nielegalnie ponad 40 kg żywności

Żywność na wadze
Prześwietlanie bagażu
W trosce o bezpieczeństwo epizootyczne i bezpieczeństwo żywności, Unia Europejska zabrania przywozu na teren UE produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym podróżnych (np. mięsa, wędlin,  konserw,  wyrobów zawierających mięso i nabiał).   Nawet niewielkie ilości takich produktów są na granicy zatrzymywane, umieszczane w przeznaczonych do tego celu konfiskatorach, a następnie utylizowane.
 
O tym zakazie nie pamiętał pasażer podróżujący z Izraela do Polski. Podczas kontroli na lotnisku Rzeszów-Jasionka, w bagażu mężczyzny celnicy wykryli 41 kg produktów pochodzenia zwierzęcego m.in. mleka, sera i masła. W związku z naruszeniem przepisów, pasażer ukarany został mandatem karnym. 
 
Planując zagraniczną podróż pamiętajmy zatem o zakazach i ograniczeniach obowiązującychw zakresie przywozu towarów na teren UE, w szczególności tych, które dotyczą żywości  przywożonej w bagażu podróżnych.
 
Jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób, które mogą potencjalnie zostać wprowadzone do Wspólnoty, jest pryszczyca. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił że wprowadzanie mięsa i produktów mięsnych oraz mleka i przetworów mlecznych to potencjalne drogi przedostania się wirusa tej choroby na teren UE.
 
Istnieją ścisłe normy postępowania oraz kontrole weterynaryjne dotyczące sprowadzania do UE produktów pochodzenia zwierzęcego a podróżni zobowiązani są do poddawania tych produktów oficjalnym kontrolom. Więcej informacji w tym zakresie dostępnych  jest w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz.U. L 77 z 24.3.2009 ze zm.)
 
Pamiętajmy, że choroby nie znają granic- przywożąc mięso lub produkty mleczne spoza krajów UE, podróżni ryzykują wprowadzenie chorób zwierzęcych. W razie braku zgłoszenia takich produktów do kontroli, podróżny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 
«Powrót