«Powrót

Warsztaty dla krajów Partnerstwa Wschodniego

Warsztaty dla krajów Partnerstwa Wschodniego

Warsztaty dla krajów Partnerstwa Wschodniego

warsztaty dla młodych kadr kierowniczych z administracji celnych państw Partnerstwa Wschodniego - widok na salę
warsztaty dla młodych kadr kierowniczych z administracji celnych państw Partnerstwa Wschodniego - widok na salę
warsztaty dla młodych kadr kierowniczych z administracji celnych państw Partnerstwa Wschodniego - zdjęcie grupowe
W dniach 20.09.-29.09.2016r. w Otwocku odbyła się organizowana we współpracy z Komisją Europejską (DG TAXUD i DEVCO) trzecia edycja warsztatów dla młodych kadr kierowniczych z administracji celnych państw Partnerstwa Wschodniego „Customs and Trade Facilitation Workshop for young managers of customs departments". Wzięło w nich udział łącznie 24 uczestników ze wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego (PW).
 
Naczelnym założeniem tych warsztatów jest wspieranie krajów PW w procesie kształtowania w nowego pokolenia kadry kierowniczej w administracji publicznej, zwłaszcza w sektorze cła, poprzez promowanie unijnych regulacji celnych, współpracy pomiędzy państwami Partnerstwa Wschodniego, zacieśniania współpracy z sektorem prywatnym, jak też propagowania unijnych standardów w zakresie etyki, przejrzystości procedur i kultury pracy.
 
Głównym celem wrześniowych warsztatów była wymiana najlepszych praktyk 
w zakresie powtórnej kontroli, audytu, konwencji PEM oraz kwestii ochrony własności intelektualnej.
 
Pozytywne opinie ze strony Komisji Europejskiej oraz wszystkich uczestniczacych krajów PW wskazują, że w tym obszarze potrzebne jest ciągłe wsparcie ze strony państw członkowskich.
«Powrót