«Powrót

Ustalenia z Rady Dialogu Społecznego dotyczące prac nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej oraz objęcia funkcjonariuszy celnych systemem zaopatrzenia emerytalnego

Ustalenia z Rady Dialogu Społecznego dotyczące prac nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej oraz objęcia funkcjonariuszy celnych systemem zaopatrzenia emerytalnego

Ustalenia z Rady Dialogu Społecznego dotyczące prac nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej oraz objęcia funkcjonariuszy celnych systemem zaopatrzenia emerytalnego

W ramach Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 czerwca br. odbyło się spotkanie doraźnego Zespołu problemowego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Na spotkaniu z inicjatywy strony związkowej poruszono również  kwestię dot. obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).

 

Poniżej publikujemy notatkę z tego posiedzenia zatwierdzoną przez  Ministra – Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka.

 

podpis na oryginale
    
SZEF SŁUŻBY CELNEJ
w zastępstwie
insp. Jerzy CHROBAK

 

        

Pliki do pobrania

«Powrót