«Powrót

Takim torebkom mówimy NIE

Takim torebkom mówimy NIE

Takim torebkom mówimy NIE

Torebka  ze skóry krokodyla chronionego Konwencją Waszyngtońską CITES
Torebka  ze skóry krokodyla chronionego Konwencją Waszyngtońską CITES
Torebkę  ze skóry krokodyla chronionego Konwencją Waszyngtońską CITES zatrzymali funkcjonariusze Oddziału Celnego w Dębicy. To zawartość jednej z kontrolowanych paczek, choć jej nadawca zadeklarował, że przesyła zabawki i odzież. 
 
Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Dębicy kontrolowali przesyłki w jednej z firm kurierskich na terenie miasta. Celnicy szczególną uwagę zwrócili na paczkę nadaną w USA, która zgodnie z deklaracją miała zawierać zabawki i odzież. Podczas rewizji przesyłki funkcjonariusze  stwierdzili, że w paczce znajduje się niezgłoszony do odprawy celnej towar w postaci damskiej torebki. Torebka wykonana została ze skóry krokodyla, objętego ochroną na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej CITES a przewóz przez granicę okazów objętych ochroną lub wykonanych z nich przedmiotów wymaga  zgłoszenia celnego i przedstawienia organom celnym odpowiednich zezwoleń. 
 
Nadawca przesyłki tego warunku nie spełnił- torebka, która miała trafić do odbiorcy na terenie Litwy, została zatrzymana do dalszego postępowania.
Służba Celna przypomina, że przewóz przez granicę bez pozwolenia  okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES) oraz przedmiotów z nich wykonanych jest złamaniem przepisów o ochronie przyrody i naraża na poważne kary (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, wysoka kara grzywny, przepadek okazów).
 
Wykrywając nielegalny przewóz przez granicę okazów zagrożonych wyginięciem lub wykonanych z nich przedmiotów, funkcjonariusze Służby Celnej  dbają  o to, aby żaden gatunek dzikiego zwierzęcia czy rośliny nie stał się przedmiotem niezrównoważonej eksploatacji przez handel międzynarodowy. Handel gatunkami chronionymi na mocy Konwencji Waszyngtońskiej jest dozwolony tylko wtedy, kiedy nie przyniesie on szkody zachowaniu tych gatunków w środowisku naturalnym i tylko pod warunkiem wydania odpowiedniego zezwolenia.  
«Powrót