«Powrót

Spotkanie Szefa Służby Celnej z przedstawicielami GACC

Spotkanie Szefa Służby Celnej z przedstawicielami GACC

Spotkanie Szefa Służby Celnej z przedstawicielami GACC

spotkanie z przedstawicielami Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej
spotkanie  z przedstawicielami Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej
21 czerwca w Ministerstwie Finansów miało miejsce spotkanie Mariana Banasia, Szefa Służby Celnej RP z przedstawicielami Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) pod przewodnictwem Yu Guangzhou, Ministra, Przewodniczącego GACC.
 
Podczas spotkania przedstawiciele obu stron wyrazili zadowolenie z dotychczasowej współpracy w sprawach celnych i podkreślili, iż przywiązują dużą wagę do wspierania zgodnej z prawem wymiany handlowej nie tylko na poziomie bilateralnym, ale także pomiędzy UE a Chinami. Minister Banaś podkreślił przy tym szczególną rolę polskiej Służby Celnej, która wynika z położenia Polski na trasie historycznego Jedwabnego Szlaku, reaktywowanego z inicjatywy chińskiej pod nazwą Jednego Pasa i Jednej Drogi. Ważną rolę w tej inicjatywie odgrywa unijno-chiński projekt Smart and Secure Trade Lanes (SSTL), który objął w tym roku również  ruch kolejowy. Polska, (Oddział Celny w Małaszewiczach) jako pierwszy kraj członkowski UE uczestniczy w kolejowym komponencie SSTL.
 
Podczas wizyty przedstawicieli GACC w Polsce, w dniu 20 czerwca nastąpiło uroczyste podpisanie  w Pałacu Prezydenckim przez Ministra Banasia i Ministra Yu Memorandum o współpracy celnej w zakresie ułatwień odpraw celnych.
 
Memorandum stanowi wyraz chęci obu stron do sprawnego wdrażania na poziomie bilateralnym postanowień umów zawartych z Chinami przez Unię Europejską. Jest też wyrazem szczególnej roli, jaką polska Służba Celna odgrywa w obsłudze wymiany handlowej pomiędzy Chinami a Europą. Stwarza ono także możliwość wsparcia dla polskiego eksportu na rynek chiński.
«Powrót