«Powrót

Służba Celna udaremniła przemyt blisko stu przedmiotów archeologicznych

Służba Celna udaremniła przemyt blisko stu przedmiotów archeologicznych

Służba Celna udaremniła przemyt blisko stu przedmiotów archeologicznych

przedmioty o charakterze archeologicznym
przedmioty o charakterze archeologicznym
Blisko sto przedmiotów o charakterze archeologicznym* ukrył w swoim bagażu obywatel Ukrainy. Wpadł podczas kontroli Służby Celnej. To kolejna w tym roku udaremniona próba przemytu tego typu przedmiotów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. 
 
Wczoraj (8 czerwca br.) późnym wieczorem na przejście graniczne w Medyce wjechał bus, którym oprócz kierowcy podróżowało ośmioro pasażerów. Już podczas wstępnej kontroli na pasie odpraw, funkcjonariusz Służby Celnej zauważył, że w jednym z bagaży znajdują się przedmioty o charakterze archeologicznym – w sumie 93 sztuki. Najwięcej, bo aż 76 sztuk to groty. W bardzo dobrym stanie były sztylety, monety oraz przedmiot w kształcie ryby. Do ich własności przyznał się kierujący busem obywatel Ukrainy. 
 
Mężczyzna wyjaśnił funkcjonariuszom, że przedmioty nabył od nieznanej mu osoby na Ukrainie i chciał je sprzedać na giełdzie w Warszawie. Teraz, mężczyzna ma kłopoty – bowiem celnicy wszczęli przeciwko niemu postepowanie karne skarbowe, a zarekwirowane przedmioty zamiast do nielegalnego handlu zasilą zbiory muzeum wskazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
W trym roku celnicy z Medyki już po raz drugi wykryli cenne znaleziska – w lutym również obywatel Ukrainy ukrył w swoim bagażu aż 183 różnego rodzaju przedmiotów (wśród nich były groty, ostrza, narzędzia rolnicze oraz pierścienie). 
 
 
* Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego z La Valetta z 16 stycznia 1992 r, ratyfikowana 13 grudnia 1995 r., określa dziedzictwo archeologiczne jako wszelkie pozostałości, obiekty i jakiekolwiek inne ślady ludzkości z minionych epok których, zachowanie i analiza pomogą prześledzić historię ludzkości i jej stosunek do środowiska naturalnego i dla których wykopaliska i odkrycia oraz inne metody badań nad dziejami ludzkości i jej środowiskiem są podstawowym źródłem informacji. Natomiast ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje zabytki archeologiczne jako zabytki nieruchome, będące powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem.
«Powrót