«Powrót

Służba Celna udaremniła przemyt 660 litrów środków ochrony roślin

Służba Celna udaremniła przemyt 660 litrów środków ochrony roślin

Służba Celna udaremniła przemyt 660 litrów środków ochrony roślin

pobranie próbki cieczy ze zbiornika samochodu ciężarowego typu chłodnia
pobranie próbki cieczy ze zbiornika samochodu ciężarowego typu chłodnia
660 litrów środków ochrony roślin zatrzymali funkcjonariusze Oddziału Celnego w Korczowej. Substancja przewożona była w samochodzie ciężarowym typu chłodnia.
 
Funkcjonariusze Służby Celnej skierowali do prześwietlenia wjeżdżający „na pusto" do Polski samochód ciężarowy typu chłodnia. Za kierownicą pojazdu zasiadał  36-letni ob. Ukrainy, który wyjaśnił, że jedzie do Polski naprawić chłodnię. 
 
Podczas prześwietlenia samochodu  urządzeniem RTG, funkcjonariusze celni stwierdzili, że w 2 zbiornikach pojazdu znajduje się ciecz niewiadomego pochodzenia. W zbiorniku agregatu chłodniczego znajdowało się 210 litrów gęstej cieczy o białym zabarwieniu, natomiast w jednym ze zbiorników na paliwo- 450 litrów. 
 
Celnicy pobrali próbki obydwu cieczy i przekazali je do badań w laboratorium celnym Izby Celnej w Przemyślu, a te wykazały obecność środków ochrony roślin o mocnym działaniu interwencyjnym i zapobiegawczym, mających bardzo toksyczne działanie na organizmy wodne, mogących powodować niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Połknięcie i dostanie się tych związków do organizmu przez drogi oddechowe może grozić nawet śmiercią.
 
660 litrów cieczy zostało przepompowane we współpracy ze Strażą Pożarną i przetransportowane do wyspecjalizowanej firmy uprawnionej do przechowywania tego typu substancji. Gdyby towar udało wprowadzić się do nielegalnego obrotu, Skarb Państwa straciłby blisko 35 tys. zł z tytułu niezapłaconego cła i podatku VAT. Dalsze postępowanie, do którego zatrzymany został także samochód,  prowadzi Urząd Celny w Przemyślu. 
Od początku tego roku, tylko na przejściu granicznym w Korczowej, Służba Celna udaremniła nielegalne wprowadzenie do obrotu 910 litrów i 150 kg środków ochrony roślin. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przewóz przez granicę środków ochrony roślin potrzebne jest zezwolenie Ministra właściwego ds. rolnictwa.
 
Opakowania jednostkowe środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu powinny być szczelnie zamknięte i nieuszkodzone, zaopatrzone w zatwierdzoną i sporządzoną w języku polskim etykietę. Niezbędne jest także spełnienie wymagań określonych w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu. Środki zatrzymane przez Służbę Celną na granicy takich wymogów nie spełniały. Najczęściej ukrywane są w bagażu podręcznym, bagażniku, kole zapasowym czy zbiornikach paliwa.
 
W 2015 r. funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu ujawnili 240 prób przemytu środków ochrony roślin, zatrzymując 211 kilogramów i 335 litrów niedopuszczonych do obrotu preparatów.
«Powrót