«Powrót

Służba Celna przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Służba Celna przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Służba Celna przed Grobem Nieznanego Żołnierza

18 września 2016 r. pododdział reprezentacyjny Służby Celnej uczestniczył w niedzielnej uroczystej zmianie posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
18 września 2016 r. pododdział reprezentacyjny Służby Celnej uczestniczył w niedzielnej uroczystej zmianie posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
18 września 2016 r. pododdział reprezentacyjny Służby Celnej uczestniczył w niedzielnej uroczystej zmianie posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
18 września 2016 r. pododdział reprezentacyjny Służby Celnej uczestniczył w niedzielnej uroczystej zmianie posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
18 września 2016 r. pododdział reprezentacyjny Służby Celnej uczestniczył w niedzielnej uroczystej zmianie posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
18 września 2016 r. pododdział reprezentacyjny Służby Celnej uczestniczył w niedzielnej uroczystej zmianie posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Skład pododdziału stanowili funkcjonariusze z Izby Celnej w Warszawie oraz Izby Celnej w Białymstoku.
 
Przy licznie zgromadzonych warszawiakach i turystach oraz słonecznej pogodzie, po raz trzeci w tym roku, funkcjonariusze celni oddali hołd poległym w walce o niepodległą Ojczyznę. W najważniejszym miejscu pamięci narodowej, godnie przedstawili historię Grobu Nieznanego Żołnierza oraz Służby Celnej. 
 
W uroczystych zmianach posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza, które odbyły się w kwietniu i w czerwcu tego roku, wzięli udział funkcjonariusze Izby Celnej w Toruniu oraz Izby Celnej w Białej Podlaskiej. W skład pododdziału reprezentacyjnego Służby Celnej wchodzą funkcjonariusze Izby Celnej w Warszawie, Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Izby Celnej w Toruniu oraz Izby Celnej w Białymstoku. Kompania honorowa jest jedną z wizytówek Służby Celnej i stanowi widoczne świadectwo przywiązania celników do tradycji mundurowych i patriotycznych.
 
Wysoki poziom wyszkolenia jaki prezentuje kompania, zawdzięczamy zgrupowaniom szkoleniowym z musztry i ceremoniału, które odbywają się pod okiem fachowej kadry Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Każdorazowo, przed uroczystą zmianą posterunku przeprowadzany jest trening, który ma na celu zgranie pododdziału oraz dopracowanie szczegółów scenariusza uroczystości. Jednym z ważniejszych elementów jest skoordynowanie w czasie, ponieważ niedzielna uroczysta zmiana posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odbywa się punktualnie o godzinie 12.00.
 
Zaangażowanie funkcjonariuszy celnych podczas wszystkich uroczystych zmian posterunku, zaowocowało słowami uznania ze strony Dowództwa Garnizonu Warszawa, które przyglądało się naszym działaniom przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
 
Zaszczyt, jakim jest udział w Kompanii Reprezentacyjnej Służby Celnej, niesie ze sobą trudne wybory. Funkcjonariusze decydujący się na aktywny udział w uroczystościach związanych z ceremoniałem Służby Celnej, muszą pogodzić codzienne obowiązki zarówno w pracy jak i w życiu rodzinnym. 
«Powrót