«Powrót

Służba Celna na warsztatach szkoleniowych

Służba Celna na warsztatach szkoleniowych

Służba Celna na warsztatach szkoleniowych

warsztaty szkoleniowe dot. procedur postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę broni, amunicji i materiałów wybuchowych.
warsztaty szkoleniowe dot. procedur postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę broni, amunicji i materiałów wybuchowych.
23 czerwca br. na drogowym przejściu granicznym w Medyce odbyły się warsztaty szkoleniowe dot. procedur postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę broni, amunicji i materiałów wybuchowych. 
 
Przeprowadzone warsztaty mają szczególne znaczenie w perspektywie zwiększonego ruchu granicznego, związanego ze Światowymi Dniami Młodzieży- priorytetem dla współpracujących służb granicznych jest wówczas zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób przekraczających granicę, jak i  obrotu towarowego z zagranicą. 
 
W warsztatach, obok funkcjonariuszy polskiej i ukraińskiej Straży Granicznej wzięło udział 14 funkcjonariuszy Służby Celnej a także instruktor- pirotechnik oraz biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 
 
Uczestnicy spotkania zostali powitani przez Komendanta Bieszczadzkiego OSG płk SG dr Piotra Patlę oraz Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwigę Zenowicz.
Zajęcia podzielone były część teoretyczną i praktyczną, podczas których uczestnicy poznali funkcjonujące procedury wdrażane w  razie ujawnienia na granicy państwa niebezpiecznych przedmiotów, omówiono koordynację działań między służbami, a także sposoby wymiany i przepływu informacji między nimi.
 
Zaprezentowana została także  metodologia przeszukania pojazdów i budynków przez przewodników psów służbowych, oraz prowadzenie działań kontrolnych w zakresie ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę broni, amunicji i materiałów wybuchowych.  
 
Obecni na spotkaniu eksperci Służby Celnej przeprowadzili zajęcia z zakresu proliferacji broni masowego rażenia w kontekście zagrożeń terrorystycznych, a funkcjonariusze Oddziału Celnego w Medyce zapewnili praktyczne przeszkolenie z użycia specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do kontroli przez Służbę Celną. 
 
Zadaniem polskiej Służby Celnej na granicach zewnętrznych UE jest m.in. niedopuszczanie do obrotu towarami, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa lub naruszają przepisy o ochronie życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo Służba Celna wzmocniła kontrolę prawidłowości obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Służba Celna w tym zakresie ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną.
«Powrót