«Powrót

Służba Celna na święcie Wojska Polskiego

Służba Celna na święcie Wojska Polskiego

Służba Celna na święcie Wojska Polskiego

Husaria na koniach podczas pokazu wojska polskiego
Celnicy podczas defilady
W poniedziałek 15 sierpnia na Placu Zamkowym w Lublinie odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Z kolei na zamkowych Błoniach zorganizowany został z tej okazji piknik wojskowy. Do udziału w wojskowym święcie zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, w tym Służby Celnej. 
 
Uroczystości rozpoczęła msza św. Archikatedrze Lubelskiej, skąd uczestniczące w obchodach pododdziały, w tym kompania honorowa Służby Celnej - złożona z funkcjonariuszy Izb Celnych w Białej Podlaskiej i Warszawie - oraz poczty sztandarowe i zaproszeni goście przemaszerowali na Plac Zamkowy. 
 
Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 i przebiegały zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Były przemówienia, odznaczenia i awanse. Służbę Celną woj. lubelskiego reprezentował na uroczystościach insp. Piotr Gajek - zastępca dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej. 
 
Uroczystości na Placu Zamkowym zakończył koncert pieśni wojskowych i patriotycznych.
 
Równolegle na zamkowych Błoniach trwał piknik zorganizowany z okazji wojskowego święta. Niewątpliwą atrakcją dla licznie przybyłych mieszkańców Lublina była obecność grupy rekonstrukcji historycznej, a także pokazy pojazdów i wyposażenia m.in.  wielonarodowej brygady stacjonującej w Lublinie, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej, Straży Granicznej, Policji czy Straży Pożarnej. 
 
Stoisko Służby Celnej cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem. Odwiedzający mogli uzyskać tu podstawowe informacje m.in. nt. zasad przewozu towarów przez granicę, a także obejrzeć pojazdy i sprzęt kontrolny wykorzystywany przez celników z komórki zwalczania przestępczości i poznać umiejętności wzbudzającego powszechną sympatię czarnego labradora Ajrona - specjalisty celnego od poszukiwania wyrobów tytoniowych. 
 
Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, uznawanej za kluczową dla losów Europy.
«Powrót