«Powrót

Służba Celna na 7. Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF

Służba Celna na 7. Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF

Służba Celna na 7. Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF

przedstawiciele Służby Celnej na 7. Europejska Konferencja Użytkowników CAF nt. „Usprawnienia CAF – jak je identyfikować, wybierać i wdrażać
prezentacja Służby Celnej na 7. Europejska Konferencja Użytkowników CAF nt. „Usprawnienia CAF – jak je identyfikować, wybierać i wdrażać
W dniu 30 listopada  w Bratysławie odbyła się 7. Europejska Konferencja Użytkowników CAF nt. „Usprawnienia CAF – jak je identyfikować, wybierać i wdrażać". Swoją dobrą praktykę pod nazwą „Bank Pomysłów" zaprezentowała w stolicy Słowacji także Izba Celna w Białymstoku.
 
W wyniku selekcji 44 zgłoszonych praktyk w ramach Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF) eksperci z Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (EIPA) wybrali 20 najlepszych, które zaprezentowane zostały podczas bratysławskiej konferencji. 
 
Ze względu na tegoroczny temat przewodni prelegenci skupili się na identyfikacji i wyborze obszarów wymagających usprawnień, a także skutecznym wdrażaniu zmian. Dobre rozwiązania były prezentowane w trzech równoległych sesjach, łącznie z dwunastoma warsztatami, każdy o sprecyzowanym temacie. Polskę, obok Izby Celnej w Białymstoku, na konferencji w Bratysławie reprezentowała również Izba Skarbowe we Wrocławiu.
 
„Bank Pomysłów" powstał w 2008 po dokonaniu samooceny metodą CAF w Izbie Celnej w Białymstoku. Pracownicy izby oraz podległych jej urzędów celnych i oddziałów celnych mogą zgłaszać do Banku swoje propozycje usprawnień. Są one następnie analizowane pod względem przewidywanych efektów i możliwości wdrożenia. Niektóre z propozycji są zalążkiem do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych w całej Służbie Celnej. „Bank Pomysłów" jest narzędziem usprawniającym proces komunikacji wewnętrznej w ramach Służby Celnej województwa podlaskiego. Dzięki niemu kierownictwo ma dostęp do informacji, które aspekty działalności są ważne dla personelu, na które należy zwrócić uwagę, które należy poprawić –bardzo często bez dodatkowych nakładów finansowych. Funkcjonowanie „Banku Pomysłów" promuje innowacyjność oraz kreatywność pracowników. Przykładem mogą być wykorzystane pomysły:
  • aplikacja Mobilna Granica – zapewnia bieżącą informację podróżnym i przedsiębiorcom o czasie oczekiwania na polskich przejściach granicznych z Białorusią, Rosją i Ukrainą,
  • usprawnienie obsługi zgłoszeń elektronicznych – podnosi jakość usługi świadczonej klientom,
  • elektroniczna wymiana pism z sądami – usprawnia obsługę spraw i poprawia relacje z interesariuszami. 
Rozwiązanie prezentowane w Bratysławie przez Izbę Celną w Białymstoku jest dowodem na to, że dobre praktyki zarządcze mogą być propagowane na świecie przez polskie urzędy administracji publicznej. Uznanie dla wdrożonych praktyk świadczy o tym, że polska administracja jest w tej dziedzinie pełnoprawnym partnerem dla administracji innych krajów, a jej doświadczenia budzą żywe zainteresowanie w Europie i na świecie.
«Powrót