«Powrót

Służba Celna dbała o bezpieczeństwo Światowych Dni Młodzieży

Służba Celna dbała o bezpieczeństwo Światowych Dni Młodzieży

Służba Celna dbała o bezpieczeństwo Światowych Dni Młodzieży

Ponad 250 funkcjonariuszy Służby Celnej wspólnie z policją, wojskiem, Biurem Ochrony Rządu oraz Strażą Graniczną wzięło bezpośredni udział w kontroli bezpieczeństwa podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży w Małopolsce i na Śląsku. Znacznie większa liczba celników uczestniczyła w szeroko zakrojonych działaniach zabezpieczających w całej Polsce.

Logo Światowych Dni Młodzieży

Działania Służby Celnej, prowadzone w związku z organizacją ŚDM w Polsce, przeprowadzono pod hasłem  „MATEUSZ 2016". Koordynację działań Służby Celnej zapewnił sztab zlokalizowany w Krakowie.

Dzięki wielu ułatwieniom wprowadzonych przez Służbę Celną na wszystkich przejściach granicznych (min. wydzielone pasy ruchu dla pielgrzymów, które oznakowano informacją świetlną umieszczoną na tablicach LED) odprawy przebiegły sprawnie i bez utrudnień. Przygotowano także kampanię informacyjną dla podróżnych opartą o media społecznościowe i nowoczesne środki przekazu. Udostępniana była aplikacja na urządzenia mobilne „Asystent Granica" (wirtualny przewodnik po drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich i pieszych przejściach granicznych). Podróżny mógł dowiedzieć się, jak będzie wyglądała jego odprawa celna i graniczna oraz jakich dokumentów potrzebuje do przekroczenia granicy. Aplikacja była dostępna w polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej wersji językowej. Zaktualizowano również serwis www.granica.gov.pl i aplikację „Mobilna Granica".

W Małopolsce i na Śląsku w bezpośredniej kontroli bezpieczeństwa brało udział 250 funkcjonariuszy SC. We współpracy z policją i BOR w wyznaczonych miejscach uroczystości duchowych i kulturalnych funkcjonariusze SC kontrolowali osoby, ich bagaże i pojazdy z wykorzystaniem urządzeń RTG. W głównym rejonie działań ŚDM (Kraków, Częstochowa, Brzegi) przeprowadzono łącznie ponad 8000 prześwietleń RTG (wśród prześwietlanych przedmiotów znalazł się oczywiście tron papieski).

W całej Polsce celnicy pomagali pielgrzymom w przekraczaniu granicy na lotniskach, przejściach drogowych i kolejowych. Zwiększono nadzór nad obrotem substancjami chemicznymi i towarami wykorzystywanymi do celów terrorystycznych poprzez wprowadzenie zastrzeżeń do systemów operacyjnych Służby Celnej.

W okresie trwania Światowych Dni Młodzieży, tj. od 25 lipca br. do 31 lipca br. średnio dziennie:
- w zabezpieczeniu brało udział 1430 funkcjonariuszy celnych;
- pracowało 48 psów służbowych;
- wykorzystywano 136 pojazdów służbowych;
- wykorzystywano 41 urządzeń RTG.

W tym okresie ujawniono :
- 28 469 535 sztuk nielegalnych papierosów;
- 729 kg nielegalnego tytoniu;
- 206 l nielegalnego alkoholu;
- 2 676 l paliw;
- 16 kg bursztynu;
- próbę przemytu 30 000 USD.

Funkcjonariusze Służby Celnej dbali o bezpieczeństwo uczestników ŚDM w Starym Sączu w ramach Tygodnia Misyjnego ŚDM, w czasie trwania mszy na krakowskich Błoniach (800 tysięcy pielgrzymów) i nocnego czuwania modlitewnego papieża z młodzieżą w Brzegach (ponad milion pielgrzymów), dokonując kontroli bezpieczeństwa strefy „0". Dbali także o bezpieczeństwo wizyty Ojca Świętego w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (gdzie papież Franciszek przewodniczył mszy dla około 2 tys. kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów z całej Polski). 31 lipca br. funkcjonariusze zabezpieczali Mszę Posłania w Brzegach (główne wydarzenie w ramach ŚDM, w której wzięło udział ponad 2 mln uczestników), gdzie w 8 punktach kontroli selektywnej prześwietlali wytypowane przez policję bagaże osób udających się do Campusu Misericordiae.

«Powrót