«Powrót

Rekordowy przemyt w cysternach z gazem

Rekordowy przemyt w cysternach z gazem

Rekordowy przemyt w cysternach z gazem

cysterna wypełniona papierosami
celnik wydobywa papierosy z cysterny
celnicy wydobywają papierosy z cysterny
Blisko 718 tys. paczek przemycanych papierosów przechwycili funkcjonariusze podlaskiej Służby Celnej i Straży Granicznej. Kontrabanda o wartości ponad 9,5 mln zł ukryta była w cysternach służących do przewozu gazu. W związku ze sprawą zatrzymano 5 obywateli Polski.
 
Funkcjonariusze podjęli decyzję o szczegółowym sprawdzeniu pociągu towarowego, który z Białorusi przyjechał na stację przeładunkową. Z ustaleń prowadzonych przez Straż Graniczną wynikało, że we wnętrzu trzech cystern z gazem mogą być ukryte przemycane papierosy. W związku z tym zostały one przetransportowane na teren drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy, gdzie współdziałający funkcjonariusze Służby Celnej, prześwietlili je przy użyciu urządzenia skanującego. Obraz na monitorze potwierdził przypuszczenia kontrolujących. W cysternach zamiast deklarowanego w dokumentach przewozowych gazu znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. Oprócz gigantycznej kontrabandy wnętrze cystern wypełnione było workami z cementem oraz małymi butlami z gazem. Wszystko po to by ukryć przemycany towar.
 
Łącznie w trzech cysternach ujawniono blisko 718 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej  wartości ponad 9,5 mln zł. Straty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku szacowane są na łączną kwotę ponad 15 mln złotych.
 
W związku ze sprawą zatrzymano 5 obywateli Polski. Wobec dwóch mężczyzn (w wieku 37 i 42) podejrzanych o organizowanie tego nielegalnego procederu Sąd Rejonowy w Białymstoku po rozpatrzeniu wniosków prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są dalsze zatrzymania.
«Powrót