«Powrót

Prekursory narkotykowe w przesyłce pocztowej

Prekursory narkotykowe w przesyłce pocztowej

Prekursory narkotykowe w przesyłce pocztowej

torby z folii metalizowanej, które zawierały prekursory narkotyczne
Mazowieccy celnicy ujawnili w przesyłce pocztowej ponad 10 kg substancji zawierającej fenyloaceton, który jest stosowany do produkcji amfetaminy.
 
10 września 2016 r. funkcjonariusze z Oddziału Celnego I Pocztowego w Warszawie znaleźli w przesyłce pocztowej nadanej w jednym z państw dalekowschodnich 5 hermetycznie zamkniętych opakowań z folii metalizowanej. Zawierały one substancję sypką koloru żółtego o łącznej wadze brutto ponad 10 kg. 
 
Analizy wykonane w Centralnym Laboratorium Celnym w Otwocku potwierdziły w substancji obecność fenyloacetonu, zwanego w skrócie BMK (z ang. benzyl methyl ketone), który jest półproduktem w syntezie amfetaminy. BMK to substancja ujęta w wykazie substancji sklasyfikowanych w rozporządzeniu (WE) z 2004 r. dotyczącym prekursorów narkotykowych. 
 
W badanej substancji stwierdzono również obecność substancji BMK glicydatu, która może być wykorzystana jako prekursor m.in. do syntezy amfetaminy i jej pochodnych. 
 
Łączna wartość zatrzymanej substancji wynosi około 300 tys. zł. Z zatrzymanej przez celników ilości substancji można byłoby wyprodukować ponad 20 kg amfetaminy w najczystszej postaci.
 
Sprawę przekazano do dalszego prowadzenia funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji.
«Powrót