«Powrót

Ponad milion litrów paliwa bez akcyzy nie trafi na polski rynek

Ponad milion litrów paliwa bez akcyzy nie trafi na polski rynek

Ponad milion litrów paliwa bez akcyzy nie trafi na polski rynek

funkcjonariusz Służby Celnej, w tle cysterna
samochód Służby Celnej; w tle cysterna
Celnicy z Izby Celnej w Rzepinie podsumowali wyniki działań kontrolnych wymierzonych w nielegalny obrót paliwami. Zaledwie w ciągu miesiąca zatrzymali bądź uniemożliwili wprowadzenie do kraju ponad 1 milion litrów paliwa. Straty skarbu państwa tylko z tytułu niezapłaconych podatków oszacowane zostały na około 2 mln złotych.
 
Lubuscy celnicy przeprowadzili od połowy grudnia ubiegłego roku w całym województwie blisko 1000 kontroli ciężarówek przewożących olej. Dzięki temu do szarej strefy nie trafiło ponad milion litrów wyrobów energetycznych, od których nie został zapłacony podatek akcyzowy. Trudniący się nielegalną działalnością narazili skarb państwa na stratę dwóch  milionów złotych.
 
Na wysoką skuteczność działań celników z Rzepina złożyło się kilka elementów. Od 1 sierpnia 2016 roku, kiedy nastąpiła zmiana przepisów regulujących wewnątrzwspólnotowe zasady obrotu paliwami, zintensyfikowali swoje działania kontrolne w całym województwie lubuskim ze szczególnym uwzględnieniem szlaków komunikacyjnych wiodących przez  dawne przejścia graniczne w Świecku, Olszynie i Gubinku. Jak wynika ze statystyk celników właśnie przez Świecko przemieszcza się około 80% paliw. Kolejnym ważnym elementem była współpraca ze służbami celnymi innych krajów. W tym zakresie swój wkład ma mieszczące się właśnie w  Rzepinie krajowe Biuro Łącznikowe ds. Akcyzy. Dzięki tej komórce możliwe były szybkie ustalenia z celnikami całej Europy dotyczące uprawnień podmiotów figurujących w dokumentach towarzyszących  transportom. Jednym z pomysłów na oszustwo było wpisywanie nieuprawnionych do handlu paliwami odbiorców, do których rzekomo miał trafiać olej.
 
Efektywne działania celników przyczyniają się nie tylko do zwiększenia wpływów do budżetu państwa, ale także chronią uczciwych przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Obecnie toczą się postępowania prowadzone przez komórki dochodzeniowo śledcze w urzędach celnych. Za nielegalny obrót paliwami grozi kara dotkliwej grzywny lub kara pozbawienia wolności do pięciu lat. 
«Powrót