«Powrót

Pilotaż odpraw w ruchu pieszym na przejściu granicznym w Dołhobyczowie przedłużony do 30 czerwca 2017 r.

Pilotaż odpraw w ruchu pieszym na przejściu granicznym w Dołhobyczowie przedłużony do 30 czerwca 2017 r.

Pilotaż odpraw w ruchu pieszym na przejściu granicznym w Dołhobyczowie przedłużony do 30 czerwca 2017 r.

Przejście Dołhobyczów - Uhrynów cieszy się dość sporym zainteresowaniem wśród podróżnych. W ciągu doby, granice przekracza pieszo lub rowerem około 1000 osób. Możliwość przekraczania polsko-ukraińskiej granicy pieszo lub na rowerze w ramach pilotażu wprowadzono 1 lipca 2015 r. w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności.
 
Realizacja tego pilotażowego programu odpraw granicznych w ruchu pieszym jest możliwa dzięki porozumieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej z Szefem Służby Granicznej Ukrainy, zawartego na podstawie art. 9 pkt. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.
 
Drogowe polsko-ukraińskie przejście graniczne Dołhobyczów - Uhrynów jest w całości zlokalizowane po polskiej stronie i kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego. Przejście graniczne pod względem rozwiązań organizacyjnych i architektonicznych jest jednym z najnowocześniejszych przejść na granicy zewnętrznej UE. Powstało, aby odciążyć sąsiednie drogowe przejścia graniczne z Ukrainą w Hrebennem i Zosinie, z których korzysta wielu podróżnych, udających się do Lwowa.
«Powrót