«Powrót

Odebraliśmy betlejemskie światełko pokoju

Odebraliśmy betlejemskie światełko pokoju

Odebraliśmy betlejemskie światełko pokoju

Rynek Starego Miasta w Przemyślu: przekazanie Betlejemskie go Światełka Pokoju
Rynek Starego Miasta w Przemyślu: przekazanie Betlejemskie go Światełka Pokoju i dzielenie opłatkiem
Rynek Starego Miasta w Przemyślu: przekazanie Betlejemskie go Światełka Pokoju - zdjęcie pamiątkowe
Wczoraj (19 grudnia br.) na Rynku Starego Miasta w Przemyślu Harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej podarowali mieszkańcom Przemyśla oraz przedstawicielom służb mundurowych Betlejemskie Światełko Pokoju. Tegoroczne przekazanie odbyło się pod hasłem „Odważnie twórzmy pokój". 
 
W imieniu podkarpackiej Służby Celnej światełko pokoju odebrała mł. insp. Jadwiga Zenowicz Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu.
 
Przedstawiciele duchowieństwa, władz miejskich i samorządowych, służby mundurowe oraz mieszkańcy Przemyśla podzielili się także opłatkiem oraz zaśpiewali kolędy.
 
Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 
 
Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.
 
Początkiem stycznia przemyślanie przekażą Światło swoim sąsiadom na Ukrainie w miejscu przyszłego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice.
«Powrót