«Powrót

Nauczą się zawodu na pojazdach od Służby Celnej

Nauczą się zawodu na pojazdach od Służby Celnej

Nauczą się zawodu na pojazdach od Służby Celnej

przekazanie dwóch osobowych aut, które posłużą do przygotowania uczniów do zawodu technika i mechanika samochodowego.
przekazanie dwóch osobowych aut, które posłużą do przygotowania uczniów do zawodu technika i mechanika samochodowego.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej otrzymał od Służby Celnej dwa osobowe auta, które posłużą do przygotowania uczniów do zawodu technika i mechanika samochodowego. 
 
Do szkoły trafiły samochody marki Rover i Ford Galaxy, które wcześniej były zajęte jako dowody rzeczowe w sprawach o przemyt papierosów na przejściach granicznych w Zosinie i Sławatyczach. Teraz posłużą jako pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. 
 
Izba Celna w Białej Podlaskiej przekazała pojazdy na cele dydaktyczne już drugi raz w tym roku. W czerwcu trzy samochody trafiły do Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. 
 
Pojazdy, które trafiły do bialskiej placówki, pochodzą z lat 2000 i 1996. Według oceny rzeczoznawcy ewentualna naprawa jednego z nich nie miałaby uzasadnienia, bo jej koszty mogłyby przekraczać wartość pojazdu. Drugi samochód jest sprawny i w dobrym stanie technicznym, wcześniej nie znalazł jednak nabywcy w ramach ogłoszonej licytacji. Oba auta stanowią doskonały materiał szkoleniowy dla uczniów szkół samochodowych. 
 
Przekazanie pojazdów było możliwe po dopełnieniu odpowiednich procedur. O dalszym losie wszystkich zatrzymywanych przez Służbę Celną towarów rozstrzygają sądy. Tak było i tym razem. Właściwe sądy rejonowe zdecydowały o przepadku samochodów na rzecz skarbu państwa, co otworzyło drogę do ich darowania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. 
 
W przekazaniu pojazdów udział wzięli: dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej mł. insp. Waldemar Chaba, reprezentujący organ prowadzący szkołę prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk oraz dyrektor szkoły Daniel Sikona.
 
Historia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej sięga dwudziestolecia międzywojennego. Szkoła powstała w 1924 r. jako placówka związana z Podlaską Wytwórnią Samolotów. Z przerwą przypadającą na okres II wojny światowej działa nieprzerwanie do dzisiaj. Obecnie szkoła proponuje uczniom ponad 20 kierunków kształcenia w technikum, szkole zawodowej i liceum, a także w formie kursów zawodowych i doskonalących.  
 
***
 
Zwalczając przemyt funkcjonariusze Służby Celnej konfiskują nie tylko nielegalny towar (najczęściej papierosy), ale często także pojazdy, które zostały wykorzystane do przemytu. W 2015 r. funkcjonariusze Służby Celnej z woj. lubelskiego zarekwirowali 229 takich pojazdów. W tym roku na parkingi urzędów celnych w województwie lubelskim trafiło już 257 aut.
 
Z reguły zatrzymywane pojazdy, po orzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz skarbu państwa, są przeznaczane do sprzedaży. W 2015 r. Izba Celna w Białej Podlaskiej sprzedała 175 samochodów za kwotę blisko 560 tys. złotych. W tym roku ze sprzedaży 144 pojazdów celnicy przekazali do budżetu państwa kolejne pół miliona złotych.
 
***
 
Zatrzymane przez Służbę Celną ruchomości, nienadające się do obrotu handlowego a przedstawiające wartość użytkową, mogą zostać nieodpłatnie przekazanie instytucjom takim jak: jednostki pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe, instytuty badawcze lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, o ile wykorzystywane zostaną przy realizacji ich zadań statutowych, jak również nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej.  
 
Wśród najczęściej przekazywanych nieodpłatnie przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej towarów jest odzież darowana ośrodkom pomocy społecznej oraz przedmioty o charakterze muzealnym/zabytkowym. W maju br. do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Służba Celna przekazała 18 ikon i 1 obraz - pochodzące z XIX i pierwszej połowy XX w.
 
Obligatoryjnie niszczeniu podlegają natomiast towary, co do których sąd zarządził zniszczenie w orzeczeniu o przepadku na rzecz skarbu państwa. W 2016 r. (do końca listopada) Izba Celna w Białej Podlaskiej przekazała do zniszczenia m.in. 7,2 mln paczek papierosów i ponad 800 kg tytoniu, o łącznej wadze 155 ton. 
«Powrót