«Powrót

Nauczą się zawodu na autach od Służby Celnej

Nauczą się zawodu na autach od Służby Celnej

Nauczą się zawodu na autach od Służby Celnej

uścisk dłoni po  przekazaniu na cele dydaktyczne służące wcześniej do przemytu auta.
oględziny samochodów
oględziny samochodów
oględziny samochodów
podpisanie dokumentów
Służba Celna przekazała na cele dydaktyczne trzy służące wcześniej do przemytu auta. Skonfiskowane na granicy samochody posłużą do nauki mechaniki w Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim. 
 
Do uczniów z Tomaszowa Lubelskiego trafiła mazda xedos, volkswagen passat i mercedes-benz 230. Samochody zostały zajęte jako dowody rzeczowe w sprawach o przemyt papierosów na przejściach granicznych w Zosinie i Hrebennem na granicy polsko-ukraińskiej. Teraz posłużą jako pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
 
Wszystkie trzy egzemplarze to pojazdy stare, ponad 20-letnie, charakteryzujące się znacznym stopniem zużycia. Według oceny rzeczoznawców żaden z nich nie nadawał się do dalszego użytkowania, a ewentualna naprawa nie miała by uzasadnienia, bo mogłaby przekraczać wartość pojazdów. Auta stanowią natomiast doskonały materiał szkoleniowy dla uczniów szkół samochodowych.
 
Przekazanie pojazdów było możliwe po dopełnieniu odpowiednich procedur. O dalszym losie wszystkich zatrzymywanych przez celników towarów rozstrzygają sądy. Tak było i tym razem. Właściwe sądy rejonowe zdecydowały o przepadku samochodów na rzecz skarbu państwa, co otworzyło drogę do ich darowania Zespołowi Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. 
 
Prezent od celników trafił w dobre ręce. Tomaszowska placówka może się poszczycić już siedemdziesięcioletnią tradycją kształcenia. Wchodzące w skład zespołu szkół technikum, szkoła zawodowa i liceum przygotowują młodzież m.in. na kierunkach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. 
 
W tym roku w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy samochodowej szkoła zdobyła prestiżowy tytuł „Motoryzacyjnej Szkoły Roku".
 
Izba Celna w Białej Podlaskiej do tej pory nie przekazywała zatrzymanych na granicy pojazdów do celów szkoleniowych. To pierwszy taki przypadek. 
 
***
 
Zwalczając przemyt funkcjonariusze Służby Celnej konfiskują nie tylko nielegalny towar (najczęściej papierosy), ale często także pojazdy, które zostały wykorzystane do przemytu. W 2015 r. Służba Celna w woj. lubelskim zapobiegła wprowadzeniu do nielegalnego obrotu  ponad 6,4 mln paczek papierosów. Od lat celnicy z woj. lubelskiego zajmują czołowe miejsce w Polsce jeżeli chodzi o zwalczanie przestępczości papierosowej - aż 1/3 papierosów zarekwirowanych przez polską Służbę Celną to papierosy zatrzymane na odcinku granicy w woj. lubelskim.
 
W 2015 r. funkcjonariusze Służby Celnej z woj. lubelskiego zarekwirowali także 229 samochodów wykorzystywanych do przemytu.
 
Z reguły takie pojazdy, po orzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa, zostają przeznaczone do sprzedaży. W 2015 r. Izba Celna w Białej Podlaskiej sprzedała 175 samochodów za kwotę blisko 560 tys. złotych. 
***
Zatrzymane przez Służbę Celną ruchomości nienadające się do obrotu handlowego, a przedstawiające wartość użytkową mogą zostać nieodpłatnie przekazanie instytucjom takim jak: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe, instytuty badawcze lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, o ile wykorzystywane zostaną przy realizacji ich zadań statutowych, jak również nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej.  
 
Wśród najczęściej przekazywanych nieodpłatnie przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej towarów jest odzież darowana ośrodkom pomocy społecznej oraz przedmioty o charakterze muzealnym/zabytkowym. Ostatnio, w maju br., do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Służba Celna przekazała 18 ikon i 1 obraz - pochodzące z XIX i pierwszej połowy XX w.
 
Obligatoryjnie niszczeniu podlegają natomiast towary/przedmioty, co do których sąd zarządził zniszczenie w orzeczeniu o przepadku na rzecz skarbu państwa. W 2015 r. Izba Celna w Białej Podlaskiej przekazała do zniszczenia m.in. 9,7 mln paczek papierosów i blisko 900 kg tytoniu. 
«Powrót