«Powrót

Następna nielegalna fabryka papierosów wykryta

Następna nielegalna fabryka papierosów wykryta

Następna nielegalna fabryka papierosów wykryta

Celnik przy nielegalnym tytoniu
Maszyna do produkcji nielegalnych papierosów
Maszyna do pakowania nielegalnych papierosów
Dużą nielegalną fabrykę papierosów zlokalizowaną na terenie powiatu pruszkowskiego zlikwidowali mazowieccy celnicy wraz z funkcjonariuszami policji Centralnego Biura Śledczego.
 
W drugiej połowie czerwca funkcjonariusze Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Warszawie wraz z funkcjonariuszami Zarządu CBŚP na podstawie wcześniej przeprowadzonych czynności związanych z wykrywaniem przestępstw dotyczących handlu wyrobami akcyzowymi bez polskiej akcyzy, udali się do Kostowca w powiecie pruszkowskim w celu przeszukania jednej z posesji.
 
Na miejscu funkcjonariusze zastali administratora posesji, który udostępnił klucze wejściowe do budynku. Po wejściu do hali budynku ujawniono: papierosy, tytoń, poligrafię i półprodukty do produkcji papierosów, kompletną - profesjonalną linię technologiczną służącą do produkcji papierosów, składającą się z maszyn i licznych urządzeń.
 
Wewnątrz hali produkcyjnej nie zastano żadnych osób. Zabezpieczono wiele innych przedmiotów w tym ślady biologiczne i daktyloskopijne.
 
Wewnątrz hali produkcyjnej w pomieszczeniach biurowych zapewnione były warunki socjalno-bytowe wraz z zapleczem gastronomicznym zapewniające długoterminowy pobyt dla ok 20 – 25 osób, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Z pewnością ułatwiało to utrzymanie całego procederu w konspiracji. Ponadto wszystkie okna znajdujące się w budynku były zaklejone czarnymi workami lub zabezpieczone sklejką.
 
Podczas działań zatrzymano:
  • 3.885.980 szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy,
  • 9.050 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy,
  • kompletną, profesjonalną linię technologiczną służącą do produkcji papierosów, składającą się z 32 maszyn i urządzeń oraz kilkaset przedmiotów pomocniczych,
  • 52.808 kg poligrafii i półproduktów do produkcji papierosów w postaci opakowań, filtrów, papieru, folii, kleju i taśm.
 
Łączna wartość zatrzymanych towarów to ponad 8,5 miliona złotych. W przypadku wprowadzenia do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych, z tytułu niezapłaconej akcyzy Skarb Państwa mógłby stracić ponad 10 milionów zł.
«Powrót