«Powrót

Minister Mariusz Błaszczak w centrum współpracy

Minister Mariusz Błaszczak w centrum współpracy

Minister Mariusz Błaszczak w centrum współpracy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak w Polsko-Słowackiegim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak w Polsko-Słowackiegim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku.
25.11 br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak odwiedził funkcjonariuszy Polsko-Słowackiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku.  
 
Celem wizyty było zapoznanie się z pracą placówki, funkcjonującej na polsko-słowackim pograniczu.  
 
Po obejrzeniu pomieszczeń operacyjnych, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk Piotr Patla, Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwiga Zenowicz oraz nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie  przedstawili ministrowi funkcjonowanie centrum.  
 
W spotkaniu wzięli udział także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg Jacek Bajgier, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz zastępca pełnomocnika granicznego Policji Republiki Słowackiej płk Vladimir Gladic.
 
Podsumowując wizytę minister Mariusz Błaszczak podkreślił kluczową rolę współpracy służb Polski i Słowacji w zapewnieniu bezpieczeństwa i podziękował funkcjonariuszom za ich pracę.
 
Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku jest ośrodkiem, w którym Służba Celna, Straż Graniczna i Policja a także oficer łącznikowy słowackiej służby celnej wymieniają informacje w ramach służb dyżurnych, pozyskują i przekazują materiały analityczne oraz koordynują wspólne działania w pasie przygranicznym po obu stronach granicy.
 
W skład centrum, ze strony Izby Celnej w Przemyślu wchodzi Wieloosobowe Stanowisko Polsko – Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Obsadę etatową stanowi 4 funkcjonariuszy celnych, pełniących służbę całodobowo w systemie 12-godzinnym. 
«Powrót