«Powrót

Międzynarodowy kurs organizacji ds. zakazu broni chemicznej

Międzynarodowy kurs organizacji ds. zakazu broni chemicznej

Międzynarodowy kurs organizacji ds. zakazu broni chemicznej

funkcjonariusze celni Państw Stron Konwencji na sali szkoleniowej
funkcjonariusze celni Państw Stron Konwencji na sali szkoleniowej
funkcjonariusze celni Państw Stron Konwencji - zdjęcie zbiorowe
W  związku z utrzymującym zagrożeniem użycia broni chemicznej Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) przeprowadza szkolenia dla służb celnych w różnych państwach.
 
W tym roku na szkolenie wybrano Polskę i miasto Kraków, w którym 31 maja 2003 roku na Wawelu ogłoszono Inicjatywę Krakowską (ang. Proliferation Security Initiative) przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia sygnowaną przez 11 państw, w tym USA i Polskę.
 
Od 27 do 30 września 2016 r. funkcjonariusze celni Państw Stron Konwencji pogłębili swoje umiejętności w zakresie zasad przywozu i wywozu związków chemicznych objętych konwencją.
 
 
Dla wielu osób, które oglądają dziś fotografie z Syrii, gdzie w wyniku ataku chemicznego zginęło kilkaset osób, "broń chemiczna" brzmi pewnie dość abstrakcyjnie. Tymczasem to jedna z najbardziej przerażających broni, jakie można sobie wyobrazić.
 
Broń chemiczna obok broni jądrowej i biologicznej jest najbardziej śmiercionośna, a najbardziej pasuje do niej właśnie określenie "przerażająca". Masowe powodowanie ofiar, duża skala działania i przede wszystkim drastyczne, okrutne objawy, niesamowicie działają na ludzką wyobraźnię. Ta broń nie tylko niesie śmierć, ale również uderza w psychikę.
 
Nie zdajemy sobie sprawy jak szeroki arsenał środków składa się na  pojęcie "broń chemiczna". Jest to co najmniej kilkadziesiąt substancji, począwszy od tych najbardziej śmiercionośnych, paralityczno-drgawkowych i oddziałujących na układ nerwowe, po środki parzące, duszące, łzawiące i powodujące lżejsze objawy. Do najgroźniejszych zaliczamy trzy substancje: VX, sarin i soman,  ale bronią chemiczną są też toksyny, jak na przykład toksyna botuliny, uważana za największą trucizn.
 
Broń chemiczną w postaci gazów bojowych po raz pierwszy zastosowano na większą skalę w trakcie I wojny światowej. Przed wybuchem II wojny światowej wielkie mocarstwa miały ogromne zapasy broni chemicznej. Adolf Hitler nie zdecydował się na jej użycie, ponieważ obawiał się zmasowanego odwetu. W drugiej połowie XX wieku została ona zastosowana na większą skalę w 1988 roku, kiedy w wyniku ataku Saddama Husajna na Kurdów zginęło 5 tys. osób. Potem, w 1995 roku, miał miejsce tragiczny w skutkach atak terrorystyczny japońskiej sekty w metrze w Tokio, w którym użyto sarinu. 
 
W 1997 roku weszła w życie Konwencja o Zakazie Broni Chemicznej, która zabrania jej stosowania,  której sygnatariuszami jest większość państw na świecie. 
 
Broń chemiczna jest jednak nadal stosowana przez kraje, które nie są związane Konwencją, czego przykładem jest chemiczny atak rakietowy przeprowadzony 21 sierpnia 2013 w Ghucie, czy ostatnio bomby beczkowe z chlorem w Aleppo, podczas wojny domowej w Syrii. 
«Powrót