«Powrót

Krosno. Celne uderzenie w nielegalny hazard

Krosno. Celne uderzenie w nielegalny hazard

Krosno. Celne uderzenie w nielegalny hazard

funkcjonariusz Urzędu Celnego w Krośnie i maszyny do nielegalnego urządzania gier hazardowych.
111 automatów do gier zatrzymali podczas działań kontrolnych funkcjonariusze Urzędu Celnego w Krośnie. Maszyny służyły do nielegalnego urządzania gier hazardowych. 
 
Funkcjonariusze Referatu Dozoru i Oceny Ryzyka z Urzędu Celnego w Krośnie prowadzili od listopada br. wzmożone działania kontrolne w zakresie zwalczania nielegalnych automatów do gier hazardowych. Celnicy sprawdzali lokale z „jednorękimi bandytami"  w powiatach:  krośnieńskim, jasielskim, sanockim, brzozowskim i bieszczadzkim. 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli funkcjonariusze zatrzymali 111 urządzeń działających wbrew obowiązującym przepisom o grach hazardowych. 
 
116 kontroli, podczas których zatrzymano łącznie 387 automatów do gier to bilans tegorocznych działań, prowadzonych przez  funkcjonariuszy  krośnieńskiego urzędu celnego w zwalczaniu szarej strefy w zakresie gier hazardowych.
 
 
Służba Celna przypomina, że urządzającym i prowadzącym  nielegalne gry na automatach grożą poważne konsekwencje zarówno karne, jak i administracyjne.  Na gruncie postępowania karnego są to: kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie, natomiast w postępowaniu administracyjnym: kara pieniężna wymierzana przez naczelnika urzędu celnego, w wysokości 12.000 zł od jednego automatu.  
 
Co istotne, karze pieniężnej podlegają nie tylko właściciele automatów, ale także właściciele lokali, w których prowadzone są gry na automatach, gdyż oni też uznawani są za urządzających gry w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. 
 
 
I choć wiele z tych spraw znajduje swój finał w sądzie, to sądy administracyjne  przyznają jednak rację organom Służby Celnej, nakładającym kary pieniężne na urządzających gry hazardowe bez zezwolenia poza kasynami gry. 
«Powrót