«Powrót

Kontrole w powiecie bełchatowskim i łowickim

Kontrole w powiecie bełchatowskim i łowickim

Kontrole w powiecie bełchatowskim i łowickim

Nielegalne towary zabezpieczone przez funkcjonariuszy celnych


Ponad 144 tys. sztuk papierosów bez akcyzy, 179 litrów alkoholu etylowego nieznanego pochodzenia i tytoń z nielegalnej produkcji to efekt dwóch kontroli, przeprowadzonych 25 sierpnia br. przez funkcjonariuszy łódzkiej Służby Celnej z Kutna i z Piotrkowa Trybunalskiego
Celnicy z Oddziału Celnego w Kutnie, prowadząc czynności kontrolne w powiecie łowickim ustalili, że na jednej z posesji może odbywać się handel nielegalnymi wyrobami akcyzowymi.
W trakcie przeszukania zabudowań należących do 57-letniego mężczyzny, funkcjonariusze zabezpieczyli  96.340 sztuk nielegalnych papierosów i 179 litrów alkoholu bez znaków akcyzy.                                                   
47.740 sztuk papierosów i nielegalny tytoń zarekwirowali na terenie powiatu bełchatowskiego funkcjonariusze Referatu Dozoru Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim
Magazyn, w budynku mieszkalnym na terenie posesji w gminie Zelów, prowadziła kobieta, u której funkcjonariusze znaleźli towar bez akcyzy.
                   
Celnicy szacują, że gdyby nielegalne wyroby akcyzowe, zabezpieczone w trakcie dwóch kontroli, zamiast do magazynu celnego trafiły na targowiska, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ok. 165 tys. złotych.   
 

«Powrót