«Powrót

Kolejna nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana

Kolejna nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana

Kolejna nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana

papierosy luzem
papierosy w paczkach
maszyna z papierosami
paczki z papierosami
maszyna i paczki z papierosami
paczki z papierosami
Ujawnienie blisko 5,7 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy – to efekt działań kontrolnych przeprowadzonych na terenie województwa mazowieckiego przez mazowieckich celników oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.
 
Dzięki zintensyfikowanym działaniom, funkcjonariusze Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Warszawie oraz funkcjonariusze CBŚP zlokalizowali w dwóch miejscowościach województwa mazowieckiego kolejną nielegalną fabrykę papierosów i halę magazynową. Produkcja odbywała się w jednej z miejscowości, natomiast w drugiej mieściła się wielka hala magazynowa.
 
W miejscu produkcji i paczkowania wyrobów tytoniowych znajdowały się urządzenia, które stanowiły kompletną linię technologiczną, w tym: maszyna własnej produkcji do pakowania papierosów, matryce do wydruków, wzorniki do paczek kilku marek papierosów, wykrojniki do wycinania paczek, wygniatarki do paczek oraz poligrafię (wykroje paczek papierosów i naklejki na paczki papierosów), ponad 40 tys. szt. pustych paczek do papierosów, 20 tys. sztuk gilz do papierosów oraz blisko 5,7 mln sztuk papierosów oraz 37,5 kg odpadów tytoniowych zaklasyfikowanych jako susz tytoniowy. 
 
W hali magazynowej znajdowały się papierosy w opakowaniach typu „pizza", po 4 tys. papierosów w każdym opakowaniu.
 
W cały proceder zamieszane są osoby narodowości polskiej, które zatrudniały obcokrajowców, którzy pakowali papierosy z opakowań typu „pizza" do paczek po 20 sztuk. Grupa bardzo często przenosiła miejsca produkcji i pakowania nielegalnych papierosów.
 
Łączna wartość zabezpieczonych nielegalnych wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów do ich produkcji wynosi blisko 3,8 mln złotych. W przypadku wprowadzenia do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych, Skarb Państwa straciłby ponad 4,7 mln zł z tytułu uszczuplonego podatku akcyzowego.
 
Postępowanie karne skarbowe prowadzi Urząd Celny II w Warszawie. 
 
To kolejne w tym roku, zlikwidowane przez mazowieckich celników i funkcjonariuszy CBŚP miejsca wytwarzania tak dużych ilości nielegalnych papierosów. Należy pamiętać, że papierosy wytwarzane są z tytoniu niewiadomego pochodzenia, bardzo często przechowywanego w niehigienicznych warunkach, zagrażają zdrowiu i życiu.
«Powrót