«Powrót

Inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Służby Celnej

Inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Służby Celnej

Inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Służby Celnej

Rada Konsultacyjna Służby Celnej w Ministerstwie Finansów
Rada Konsultacyjna Służby Celnej w Ministerstwie Finansów za stołem
Szef Służby Celnej wręcza nominacje

Na mocy zarządzenia nr 31 z dnia 16 maja 2016 r. Minister Finansów powołał Radę Konsultacyjną Służby Celnej. Do zakresu działania Rady należy udzielanie Ministrowi konsultacji w sprawach regulowanych prawodawstwem celnym, a w szczególności: wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych Radzie przez Ministra, przedstawianie Ministrowi opinii w sprawach związanych z organizacją i działalnością Służby Celnej oraz przedstawianie Ministrowi propozycji zmian, mających na celu usprawnienie procesów obsługi obrotu towarowego z zagranicą.
 W skład Rady wchodzą:
1) Piotr Wawrzyk;
2) Krzysztof Andrzej Imiełowski;
3) Stanisław Lampa;
4) Zygmunt Borek;
5) Marek Meksuła;
6) Marian Szołucha;
7) Adrian Markiewicz;
8) Marek Tarczyński;
9) Wojciech Januszko.
Inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Służby Celnej odbyło się 13 czerwca 2016 r. Podczas spotkania Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej pan Marian Banaś wręczył członkom Rady akty powołania. Przedstawiona została  informacja o aktualnych przedsięwzięciach Służby Celnej, wdrożeniu prawa celnego unijnego i krajowego oraz  reorganizacji służb podległych Ministrowi Finansów, która polega na wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej.  W trakcie dyskusji członkowie Rady  przedstawili swoje propozycje dotyczące określenia zakresu i sposobu prac Rady.

«Powrót