«Powrót

Europa Karpat – Na drodze odpowiedzialnego rozwoju

Europa Karpat – Na drodze odpowiedzialnego rozwoju

Europa Karpat – Na drodze odpowiedzialnego rozwoju

Premier Beata Szydło przemawia do zgromadzonych
Goście siedzący podczas konferencji
„Na drodze odpowiedzialnego rozwoju" – to hasło przewodnie tegorocznego międzynarodowego spotkania dyskusyjnego w ramach cyklu Europa Karpat. Spotkanie odbyło się w niedzielę (29 bm.) w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele podkarpackiej Służby Celnej.
 
Europa Karpat* to przedsięwzięcie poświęcone zacieśnianiu współpracy państw regionu karpackiego, które odbyło się w minioną niedzielę (29 bm.) w Przemyślu z inicjatywy i pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Gościem honorowym wydarzenia była premier Beata Szydło. Ze strony polskiej oprócz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w debacie uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński oraz parlamentarzyści. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli również przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej z Czech, Słowacji oraz Węgier. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Podkarpackiej Służby Celnej: nadkom. Elżbieta Chabko Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu oraz nadkom. Sylwester Sosnowski Zastępca Naczelnika Urzędu Celnego w Przemyślu.
Podczas wystąpienia premier RP Beata Szydło powiedziała „Mówimy o Karpatach, które łączą, które są symbolem, że trzeba łączyć kultury, trzeba łączyć społeczeństwa, narody, państwa, po to, abyśmy w tej części Europy budowali wspólną przyszłość"
 
Premier polskiego rządu podkreśliła, że „…istotne jest, by kraje regionu potrafiły konkurować z innymi". Zdaniem Pani premier Beaty Szydło „…jedną z płaszczyzn współpracy państw tego regionu są projekty infrastrukturalne i gospodarcze. Szczególnie łączy projekt, który jeszcze do niedawna był postrzegany przez wielu jako niemożliwy do zrealizowania. W tej chwili jesteśmy już w trakcie jego realizowania. Mam na myśli oczywiście Via Carpatia". 
 
*Cykl konferencji i spotkań „Europa Karpat" został zapoczątkowany w 2010 r. Dotychczas odbyły się m.in. sesje w Krynicy-Zdroju, Przemyślu, Krasiczynie, na Ukrainie oraz na Węgrzech. Wydarzenie stanowi ważne forum współpracy praktyków i ekspertów zajmujących się rozwojem obszarów górskich i współpracą transgraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej.
«Powrót