«Powrót

Eksperci polskiej Służby Celnej wspierają ukraińską Służbę Celną we wdrożeniu zintegrowanego zarządzania granicą

Eksperci polskiej Służby Celnej wspierają ukraińską Służbę Celną we wdrożeniu zintegrowanego zarządzania granicą

Eksperci polskiej Służby Celnej wspierają ukraińską Służbę Celną we wdrożeniu zintegrowanego zarządzania granicą

Spotkanie w Izbie Celnej w Przemyślu
Wizyta na przejściu granicznym

29- 30 sierpnia 2016 w Izbie Celnej w Przemyślu oraz na przejściach granicznych w Medyce i Korczowej przebywała grupa przedstawicieli Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy i niemieckiej Służby Celnej. Wizyta studyjna to część projektu twinningowego, w którym ukraińską Służbę Celną obok Polski wspierają także Niemcy i Litwa.


Projekt „Wsparcie dla Państwowej Służby Celnej Ukrainy we wdrażaniu zintegrowanego Zarządzania Granicą  w obszarze zagadnień celnych" złożony jest z 3 komponentów , w którym eksperci z polskiej Służby Celnej  odpowiadają za zagadnienia związane z  koordynacją współpracy służb, usprawnianiem  wymiany informacji, wzmocnieniem systemu zwalczania przestępczości granicznej czy  budowy wspólnej bazy danych.  


Część projektu związana z legislacją powierzona została niemieckiej Służbie Celnej,  natomiast za zagadnienia związane z budową systemu antykorupcyjnego odpowiada Litwa.

Podczas pobytu na Podkarpaciu goście poznali rozwiązania wspomagające kontrolę celną na przejściach granicznych w Medyce i  Korczowej. Przyglądali się także pilotażowym projektom usprawniającym współpracę i wymianę informacji między polską Służbą Celną  i Strażą Graniczną.

Tym zagadnieniom poświęcono szczególną uwagę podczas spotkania w Izbie Celnej w Przemyślu, w którym z przedstawicielami ukraińskiej Służby Celnej spotkała się Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwiga Zenowicz oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Piotr Patla.

Funkcjonariusze Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy odwiedzili także laboratorium celne, w którym zapoznali się z rodzajem badań laboratoryjnych wykonywanych przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu.  Ważnym punktem pobytu  na podkarpackiej granicy była także wizyta w Oddziale Celnym Kolejowym Przemyśl- Medyka i  praca skanera wykorzystywanego do prześwietlania wagonów kolejowych.

Polska Służba Celna od wielu lat bierze udział w projektach bliźniaczych. Wspiera także aktywnie ukraińskiego partnera w jego europejskich aspiracjach m.in. w ramach Partnerstwa Wschodniego.


Istotną  szansą dla polskiej Służby Celnej w ramach ww. projektu jest utrzymanie wiodącej pozycji we współpracy celnej z Ukrainą, kształtowanie standardów działania Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy czy wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy w sprawach celnych, jako stałego podejścia w polityce regionalnej

«Powrót