«Powrót

Działania Służby Celnej podczas szczytu NATO

Działania Służby Celnej podczas szczytu NATO

Działania Służby Celnej podczas szczytu NATO

Celnik sprawdzający bagaż przed hotelem
Kolumna pojazdów Służby Celnej
Celnik stojący obok policjanta przed hotelem
Celnicy stojący na schodach gotowi do wyjazdu

W dniach 8-9 lipca 2016 r. odbył się w Warszawie szczyt NATO. W zapewnieniu bezpieczeństwa ponad 4 tys. gości wzięło udział wiele służb, w tym Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu i Służba Celna. Cała akcja była koordynowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zadaniem Służby Celnej było zapewnienie bezpieczeństwa uczestników m.in. poprzez skanowanie przesyłek i bagażu. Działania te prowadzone były przy ścisłej współpracy z BOR. W ośmiu warszawskich hotelach, w których zakwaterowani byli uczestnicy szczytu, funkcjonowały posterunki kontrolne wyposażone w mobilne RTG obsługiwane przez funkcjonariuszy celnych.

Do obsługi urządzeń RTG zostali delegowani funkcjonariusze z izb celnych w Białymstoku, Katowicach, Olsztynie, Przemyślu, Szczecinie i Wrocławiu, natomiast do pełnienia służby w Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie zostało delegowanych siedmiu funkcjonariuszy z Ministerstwa Finansów i Izby Celnej w Warszawie.

Wsparcie techniczne dla urządzeń RTG zapewniali funkcjonariusze z Izby Celnej w Olsztynie a obsługę logistyczną funkcjonariusze Izby Celnej w Warszawie.

Ponadto wzmocniono obsadę Służby Dyżurnej (Centrum Koordynacji Działań) w Ministerstwie Finansów oraz obsadę funkcjonariuszy celnych na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie i na lotnisku w Modlinie (funkcjonariusze z  Izb Celnych w Warszawie i Łodzi).

Służba w te szczególne dni zaczynała się o świcie. Przed godziną piątą kolumna samochodów z funkcjonariuszami wyjeżdżała z ośrodka szkoleniowego w Otwocku, by punktualnie o 5.30   zameldować się w siedzibie Biura Ochrony Rządu. Po kilkuminutowej odprawie zespoły rozjeżdżały się na wyznaczone posterunki przed hotelami instalując tam urządzenia RTG. Od godziny siódmej funkcjonariusze byli gotowi do prowadzenia działań kontrolnych. Koniec służby uzależniony był od bieżącej sytuacji oraz decyzji i rozkazów Biura Ochrony Rządu.

Na poszczególnych posterunkach odprawiano delegacje między innymi z:

  • Afganistanu, Kanady, Finlandii, Norwegii i Włoch (funkcjonariusze z IC w Białymstoku),
  • Litwy, Bułgarii, Islandii, Japonii, Holandii i Chorwacji (funkcjonariusze z IC w Katowicach),
  • Macedonii, Belgii, Czech i Danii (funkcjonariusze z IC w Olsztynie),
  • Turcji, Estonii, Ukrainy i Mołdawii (funkcjonariusze z IC w Przemyślu),
  • Hiszpanii i Portugalii (funkcjonariusze z IC w Szczecinie),
  • Gruzji, Azerbejdżanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Mongolii i Stanów Zjednoczonych (funkcjonariusze z IC we Wrocławiu).

Funkcjonariusze BOR w krótkich rozmowach podczas inspekcji posterunków, prowadzonych przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Ministerstwie Finansów, bardzo wysoko ocenili profesjonalizm i zaangażowanie Służby Celnej. Wyrazili nadzieję, że podobnie wyglądała będzie współpraca w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Należy nadmienić, że już od kilku tygodni funkcjonariusze celni prowadzą intensywne działania na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Działania te przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa szczytu  NATO w Warszawie oraz w podobnym stopniu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na Światowych Dniach Młodzieży.

Podsumowując działania w dniu 10 lipca 2016 r., Pan Piotr Dziedzic, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów, który pełnił  nadzór nad organizacją zabezpieczenia szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Służbę Celną, złożył podziękowania wszystkim funkcjonariuszkom i celnym za profesjonalne  realizowanie zadań, nie zapominając o specjalnych słowach uznania dla pracowników Centrum Edukacji Zawodowej Ministerstwa Finansów za doskonałą organizację i obsługę.w Ośrodku Zamiejscowym w Otwocku.

«Powrót