«Powrót

Co dzieje się z towarami zarekwirowanymi przez Służbę Celną?

Co dzieje się z towarami zarekwirowanymi przez Służbę Celną?

Co dzieje się z towarami zarekwirowanymi przez Służbę Celną?

Eksponaty przekazane muzeum
Celnik stojący przy workach z kontrabandą
przekazane samochody
niszczenie papierosów
niszczenie papierosów
Celnicy prezentujący przekazane obrazy
przekazanie pijawek do ZOO
Zatrzymane podczas kontroli celnej towary trafiają do magazynów depozytowych Służby Celnej i tam czekają do chwili sądowych rozstrzygnięć. W przypadku orzeczenia przez sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa, Izba Celna wszczyna postępowanie likwidacyjne, w ramach którego, w zależności od rodzaju zatrzymanego towaru może go sprzedać, zniszczyć lub bezpłatnie przekazać.
 
Zarekwirowany tytoń i alkohol  z mocy prawa podlegają niszczeniu. Niszczenie odbywa się po prawomocnym wyroku sądu i orzeczeniu przepadku na rzecz Skarbu Państwa.  W tym roku Izba Celna w Przemyślu przekazała do zniszczenia prawie 50 mln sztuk papierosów, ponad 640 kg tytoniu oraz blisko 8 tys. litrów alkoholu. 
 
Na decyzje o zniszczeniu czeka kolejnych 3 mln paczek papierosów (papierosy pod eskortą transportowane są do wyspecjalizowanej firmy utylizacyjnej a proces niszczenia odbywa się pod czujnym okiem komisji, która dba o to, aby całość towaru całkowicie i nieodwracalnie utraciła swoje wartości użytkowe. Powstały po mieleniu odpad trafia np. do cementowni, w której wykorzystany zostaje jako paliwo alternatywne).
 
Od początku roku magazyny podkarpackiej Służby Celnej zasiliło kolejne 31 mln szt. papierosów i 6,6 tys. litrów alkoholu i  2,8 tony tytoniu w postaci krajanki i suszu tytoniowego. To towary, które w ciągu 10 miesięcy tego roku zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu. Po orzeczeniu przepadku na rzecz Skarbu Państwa, one również ulegną zniszczeniu. 
Do zniszczenia trafiają m.in. także nielegalne środki ochrony roślin. W tym roku przekazano do zniszczenia 223 kg różnego rodzaju pestycydów.
 
Zwalczając przemyt wyrobów tytoniowych, funkcjonariusze Służby Celnej konfiskują nie tylko nielegalny towar ale często także pojazdy, które zostały przystosowane do przemytu. Z reguły takie pojazdy po orzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa, zostają przeznaczone do sprzedaży. W tym roku przemyska Izba Celna sprzedała już 224 takie samochody, zasilając budżet państwa kwotą ponad 650 tys. złotych. Natomiast w ramach możliwości nieodpłatnego przekazania - 17 samochodów zostało przekazanych w celach edukacyjnych na rzecz placówek oświatowych z naszego regionu (szkoły samochodowe).
 
W tym roku przemyska Izba Celna sprzedała towary pochodzące z przemytu oraz samochody, które zostały wykorzystane do przemytu na łączną kwotę blisko 900 tys. zł. Wśród przekazanych do licytacji towarów był również bursztyn, za który udało się uzyskać kwotę 218 ty. zł 
 
W ramach nieodpłatnego przekazania towarów zatrzymanych na podkarpackiej granicy skorzystały także placówki muzealne. W tym roku Izba Celna w Przemyślu przekazała nieodpłatnie 382 sztuki różnego rodzaju eksponatów m.in. obrazy, zabytkowe meble, biała broń. Wyjątkowym darem dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej było przekazanie we wrześniu br. czternastu olejnych obrazów drogi krzyżowej, pochodzących z XVIII wieku, które zostały zatrzymane podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej.
 
Nie do magazynów , a prosto do ZOO trafiają natomiast żywe zwierzęta zatrzymane  przez funkcjonariuszy Służby Celnej na granicy. Do zamojskiego Ogrodu Zoologicznego trafiło w tym roku m.in. 800 chronionych raków i kilka tys. pijawek lekarskich.
 
*Od początku tego roku, funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu wszczęli 17 tys. spraw karnych skarbowych oraz  nałożyli ponad 4 tys. mandatów na łączną kwotę 1,5 mln złotych.
 
W 284 przypadkach sprawcy przemytu poddali się dobrowolnej odpowiedzialności karnej i wpłacili prawie milion złotych na poczet grożących im kar.
«Powrót