«Powrót

Centralne Laboratorium Celne odwiedziła młodzież

Centralne Laboratorium Celne odwiedziła młodzież

Centralne Laboratorium Celne odwiedziła młodzież

Funkcjonariusz przeprowadza doświadczenie chemiczne
Pokaz doświadczeń
Uczniowie zwiedzają laboratorium
18 listopada 2016 r. Centralne Laboratorium Celne gościło 55-cio osobową grupę młodzieży z Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku. 
 
Uczniowie klasy drugiej i trzeciej o profilu biologiczno-chemicznym mieli okazję zapoznać się z pracą chemika analityka od kulis. Żywe zainteresowanie wzbudzały zarówno analizy prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury laboratoryjnej, jak i analizy klasyczne. W czasie zwiedzania laboratorium oraz podczas krótkiej prezentacji zapoznano młodzież z rolą jaką odgrywają laboratoria celne w realizacji zadań Służby Celnej. 
 
Motywem przewodnim wizyty oraz dyskusji było bezpieczeństwo produktu. Mowa była m.in. o zabawkach i artykułach zawierających ftalany; odzieży zawierającej formaldehyd czy też barwniki azowe; obuwiu i skórzanych meblach z dołączanymi saszetkami z fumaranem dimetylu; biżuterii oraz innych produktach zawierających metale ciężkie. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z zażywania „dopalaczy". Zakres i rodzaj przeprowadzanych w laboratorium badań został przedstawiony na przykładzie m.in. środków odurzających i psychotropowych, środków zastępczych (tzw. dopalaczy), tekstyliów, produktów rolno-spożywczych oraz wyrobów alkoholowych badanych pod kątem skażenia.
 
W trakcie odwiedzin nie zabrakło pokazów doświadczeń chemicznych, „lekcji" ze znajomości szkła laboratoryjnego oraz konkursu opartego na analizie sensorycznej „czym to pachnie?".
 
Za udział w pokazach oraz zorganizowanym konkursie młodzi goście otrzymali dyplomy, natomiast funkcjonariusze Centralnego Laboratorium Celnego za przeprowadzone „lekcje" – gorące podziękowania.
«Powrót