«Powrót

Brytyjski oficer łącznikowy odwiedził podkarpacką Służbę Celną

Brytyjski oficer łącznikowy odwiedził podkarpacką Służbę Celną

Brytyjski oficer łącznikowy odwiedził podkarpacką Służbę Celną

wizyta Oficera Łącznikowego ds. Zwalczania Przestępczości Fiskalnej Ambasady Brytyjskiej w Warszawie
wizyta Oficera Łącznikowego ds. Zwalczania Przestępczości Fiskalnej Ambasady Brytyjskiej w Warszawie
Izba Celna w Przemyślu gościła Oficera Łącznikowego ds. Zwalczania Przestępczości Fiskalnej Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. Celem wizyty było poznanie specyfiki działania Służby Celnej na zewnętrznej granicy UE i wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości.
 
Wizyta rozpoczęła się w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu spotkaniem z mł. insp. Jadwigą Zenowicz Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu oraz  podinsp. Arturem Jasińskim Zastępcą Dyrektora nadzorującego pion kontroli.
Brytyjski oficer wymienił doświadczenia z zakresu analizy kryminalnej  i informatyki śledczej oraz skutecznej analizy ryzyka.
 
Podczas wizytacji Laboratorium Celnego, funkcjonariusze Służby Celnej zapoznali go  ze sprzętem wykorzystywanym do badań laboratoryjnych m.in. dopalaczy, narkotyków czy alkoholu. 
 
W czasie pobytu na Podkarpaciu, brytyjski oficer poznał także specyfikę pracy Służby Celnej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, wizytując przejścia graniczne w Medyce i Korczowej. Funkcjonującą tam technologia  odpraw w ruchu osobowym i towarowym, ze uwzględnieniem systemów informatycznych, bezinwazyjna kontrola celna z wykorzystaniem skanerów czy wykorzystanie psów w pracy Służby Celnej, spotkały się z wysoką oceną naszego gościa.
 
Podsumowując wizytę brytyjskiego oficera łącznikowego w Służbie Celnej, Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu wyraziła nadzieję na zainicjowanie w najbliższej przyszłości szeroko rozumianej współpracy pomiędzy Izbą Celną w Przemyślu a brytyjskim HM Revenue & Customs. Pierwszą z możliwych form współdziałania obydwu instytucji może być wzajemna wymiana funkcjonariuszy, służąca dalszemu poznaniu doświadczeń i  wykorzystaniu dobrych praktyk. 
 
Przekazując na ręce dyrektora izby pamiątkowy grawerton, przedstawiciel brytyjskiej ambasady podkreślił, że wizyta w Przemyślu była jedną z najbardziej interesujących, jaką odbył w strukturach polskiej Służbie Celnej. 
«Powrót