«Powrót

Broń na granicy

Broń na granicy

Broń na granicy

 broń palna i amunicja
Funkcjonariusze Służby Celnej z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy udaremnili przemyt broni palnej i amunicji. Pistolet, 2 magazynki oraz 63 naboje próbował nielegalnie wwieźć do Polski 53-letni obywatel Niemiec. 
 
Broń wraz amunicją celnicy znaleźli podczas szczegółowej kontroli osobowego mercedesa, którym kierował 53-letni Niemiec. Pistolet wraz z 2 magazynkami oraz ponad 60 sztuk amunicji mężczyzna ukrył w skrytce pod tylną kanapą pojazdu. Podróżny nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do przywozu broni do Polski. 
 
Ze względu na naruszenie przez obywatela Niemiec przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji sprawę przekazano Policji. 
 
Przywóz broni i amunicji przez cudzoziemców oraz Polaków mających miejsce stałego pobytu za granicą może odbywać się na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula RP, w kraju z którego następuje przywóz. W przypadku, gdy przywóz broni palnej dokonywany jest przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zaświadczenie może zostać zastąpione przez tzw. Europejską Kartę Broni Palnej.
«Powrót