«Powrót

31 mln szt. papierosów w 10 miesięcy

31 mln szt. papierosów w 10 miesięcy

31 mln szt. papierosów w 10 miesięcy

Celnik wyciąga paczki z papierosami z samochodu
Ponad 31 mln sztuk papierosów trafiło od początku roku do magazynów Służby Celnej w woj. podkarpackim. To towar przechwycony nie tylko podczas kontroli celnej na przejściach granicznych, ale także podczas działań m.in. na bazarach, targowiskach czy drogach. 
 
W ciągu 10 miesięcy tego roku, funkcjonariusze Służby Celnej w woj. podkarpackim zapobiegli wprowadzeniu do nielegalnego obrotu ponad 31 mln szt. papierosów produkcji zagranicznej, bez polskich znaków akcyzy.  Prawie 300 tys. szt. papierosów  celnicy przechwycili kontrolując podkarpackie bazary i targowiska. 
 
Efekty kontroli towarów akcyzowych to także 6,6 tys. litrów alkoholu, w tym 2,2 tys. litrów zarekwirowanych podczas kontroli bazarów oraz 2,8 tony tytoniu w postaci krajanki i suszu tytoniowego.  
 
Wszystkie te towary trafiły do magazynów depozytowych Służby Celnej, która w związku z ich ujawnieniem  wszczęła 17 tys. spraw karnych skarbowych oraz nałożyła  ponad 4 tys. mandatów na łączną kwotę 1,5 mln złotych.
 
W 284 przypadkach sprawcy poddali się dobrowolnej odpowiedzialności karnej i wpłacili prawie milion złotych na poczet grożących im kar.
 
Zatrzymując ww. towar, funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu, tylko z tyt. akcyzy  zapobiegli stratom Skarbu Państwa na kwotę 27,5 mln złotych.
«Powrót