Informacja Służby Celnej

  Informacja Służby Celnej

  Informacja Służby Celnej

  Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC), organizacyjnie podległe Dyrektorowi Izby Celnej w Katowicach, jako podstawowa komórka w kraju realizuje w Służbie Celnej zadania z zakresu udzielania informacji. 
  InfoSC od roku 2011 przejęło zadania „stanowisk informacyjnych", które wcześniej były zlokalizowane we wszystkich izbach celnych. 
  Informacje telefoniczne udzielane są przez InfoSC w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

   
  Jak się z nami kontaktować?
  Udzielanie informacji przez InfoSC następuje przy wykorzystaniu, wzajemnie uzupełniających się, następujących form komunikacji:

   

  • z telefonów stacjonarnych: 801 055 055
  • z telefonów komórkowych: (22) 330 03 30
  • z zagranicy: +48 22 330 03 30
  • e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
  • adres do korespondencji: Izba Celna w Katowicach, Wydział Centrum Informacji Służby Celnej, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 47a
  Kiedy pracujemy?
  Czas pracy InfoSC obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
  Ponadto całodobowo klienci mogą samodzielnie odsłuchać, w trakcie połączenia telefonicznego z InfoSC, podstawowych informacji dla podróżnych przekraczających granicę. Informacje te są dostępne w czterech językach (polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim), w formie nagranych informacji głosowych.
   
  Jakie mamy zadania?
  Pomoc klientom w wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych przez wspólnotowe i krajowe przepisy prawa, w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną, w szczególności:
  • informacje na temat przepisów celnych oraz przepisów odrębnych związanych z obrotem towarowym;
  • informacje w zakresie przepisów dotyczących kontroli podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów;
  • informacje o zasadach kontroli gier hazardowych.
  Co jest naszym celem?
  Jakość i dostępność informacji udzielanej klientom przez InfoSC, czyli zapewnienie, aby w dostępnym czasie, wszystkim zainteresowanym udzielić rzetelnej, aktualnej, jednolitej, zrozumiałej, wyczerpującej i szybkiej informacji w obszarze działania Służby Celnej.
   
  Jakie mamy ograniczenia?
  Zasady udostępniania informacji przez InfoSC przewidują następujące ograniczenia:
  • Wiążących informacji taryfowych oraz wiążących informacji o pochodzeniu (art. 12 Wspólnotowego Kodeksu Celnego) – udziela wyłącznie Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej;
  • Indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (art. 14 b Ordynacji podatkowej) – udziela wyłącznie Krajowa Informacja Podatkowa, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej;
  • Informacji pozostających w związku z przedmiotem postępowania (art. 121 ust. 2 Ordynacji podatkowej) – udziela osobie uprawnionej wyłącznie organ, przed którym toczy się określone postępowanie;
  • Informacji o przepisach z zakresu gier hazardowych, wykraczających poza zasady kontroli takich gier – udziela Ministerstwo Finansów, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej;
  • Obsługa informacyjna przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych – realizowana jest przez komórki komunikacji społecznej w każdej izbie celnej oraz przez właściwą komórkę organizacyjną w Ministerstwie Finansów.
  Gdzie jeszcze można szukać informacji?
  Całodobowy dostęp do informacji zapewnia portal internetowy Służby Celnej www.sluzbacelna.gov.pl, w ramach którego wszystkim zainteresowanym osobom, udostępnione zostały w przystępnej formie, podstawowe i rozszerzone informacje o zadaniach Służby Celnej i regulujących je przepisach.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 11:40 Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2016 11:24
  Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
  Rejestr zmian